Spørsmål og svar om påmelding

Ofte stilte spørsmål om påmelding

Se informasjon om påmelding her, har du likevel noen spørsmål, har vi samlet de vanligste spørsmålene på denne siden.

Når åpner påmeldingen til våren 2023?
Påmeldingen åpner 9 .november kl. 12:00 for alle som har turnet hos oss, deltatt på aktivitetsuker, stått på venteliste eller deltatt på Treningshuset høsten 2022.

Hvordan melder jeg meg på til det samme partiet jeg har deltatt på høsten 2022?
Du mottar en «invitasjon» på e-post fra vårt medlemssystem «Spoortz». Invitasjonen kan brukes i tidsrommet 9. november kl. 12:00 – 23. november kl. 23:30. NB: for at du skal kunne melde deg på via invitasjonen, må du fylle ut gymnastens fødselsdato (dd.mm.yyyy), før du får mulighet til å velge ønsket parti (i feltet «priskategori»).

Jeg deltok høsten 2022, men jeg får bare muligheten til å velge «Nei» på feltet «Er allerede medlem»
Alle deltakere må betale medlemskontingent på 475,- i januar for kalenderåret 2023.

Hvordan bytter jeg fra ett parti til et annet? 
Dersom du ønsker å bytte treningskonsept (f.eks. fra Tropp til Apparat), må du fylle ut et bytteskjema i perioden 9. november kl. 12:00 – 23. november kl. 23:30. Bytteskjemaet vil publiseres her når påmeldingen åpner.

Når må jeg betale for treningsavgift og enkeltmedlemskap? 
Betaling gjennomføres samtidig som du melder deg eller ditt barn på et parti. Medlemskontingenten betales årlig, og skal betales for eksisterende medlemmer ved årsskifte. Treningsavgift betales før hver semesterstart.

Er det noe annet du lurer på? Ta kontakt med oss på bredde@osloturn.no.