Spørsmål og svar

Det har kommet inn mange spørsmål og tilbakemeldinger til administrasjonen i Oslo Turnforening vedrørende Covid-19 og turnaktiviteten. Vi har samlet noen av spørsmålene og svarene her. Siden oppdateres ved ny informasjon og nye spørsmål.

 

Spørsmål: Hva skjer? (Oppdatert 2. februar)

Svar: Byrådet i Oslo kommune la onsdag 6.januar 2021 ned forbud mot all innendørs idrettsaktivitet for barn, ungdom og eldre.

Forbudet innføres fra og med torsdag 7.januar 2021 og skulle i første omgang vare frem til 21. januar. Etter dette innførte myndighetene enda strengere tiltak, og organisert aktivitet er først tillat innendørs for barn og ungdom opp til og med ungdomsskolealder fra 3. februar.

Dette betyr at all aktivitet i Haslehallen og oppstart for alle partier er utsatt til 8. februar. Les mer om oppstart breddepartier her

Unntak er for de som defineres under toppidrett, som får trene som normalt.

 

Spørsmål: Når er oppstart våren 2021?

Svar: Oppstart våren 2021 er utsatt på grunna av Covid-19 og forbud mot innendørs idrettsaktivitet for barn, unge og voksne.

  • Semesterstart for alle ettermiddagspartier for barn og ungdom t.o.m. ungdomsskolealder er planlagt i uke 6, 8.-13. februar 2021.
  • TurnAkademiet har planlagt oppstart i uke uke 6, 8.-13. februar 2021.
  • Våre kurstilbud; Hjertegod og Mor&Baby blir satt opp så fort det lar seg gjøre.
  • Konkurransegruppene starter opp igjen med innendørs trening så fort restriksjonen tillater det etter 21.januar. Alternativ trening for de som ikke kan trene som normalt.  

Les mer opp oppstart her

 

Spørsmål: Vil medlemmene få noen form for kompensasjon for den tapte treningstiden.

Svar: Oslo Turnforening håper å få startet opp 8. februar og forlenge semesteret mot sommeren slik at medlemmene ikke skal tape treningstid. Vi ønsker det beste for våre medlemmer og vil se på ulike løsninger for å tilfredsstille for det som eventuelt skulle gå tapt av treningstid. Vi har mottatt innspill og tar disse med oss.

Alternativ trening, som online trening og utetrening er et tiltak vi våren 2020 satte i gang for å gi medlemmene et alternativt tilbud under koronakrisen.

For de som fortsatt ikke får lov å trene, men som har meldt seg på partier våren 2021, vil vi kompensere for evt. tapt treningstid dersom forbudet varer så lenge at normal semesterlengde ikke kan opprettholdes (lenger enn 15. februar).

 

Spørsmål: Blir deler av treningsavgiften refundert? 

Svar: Oslo Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Oslo Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Dersom det blir mulighet for å søke om kompensasjon fra myndighetene for refusjon av treningsavgifter, hvilket det ikke har vært så langt, vil vi sikre at dette kommer medlemmene til gode.

Det er fremdeles uklart hvor mye kompensasjon idretten eventuelt vil få fra staten for tapte inntekter. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona.

Med dagens regler har klubben også måttet redusere tilbudet til antall utøvere i hallen samtidig for å kunne overholde smittevernreglene. Vi har heller ikke kunnet avholde planlagte arrangementer som er store inntektsposter. Dette har stor betydning for driften av foreningen. Oslo Turnforening har løpende driftsutgifter som husleie, felleskostnader, strøm, renhold mm., som vi er forpliktet til å betale uansett situasjon.

Oslo Turnforening er underlagt Norges Idrettsforbund og følger de lover og regler som gjelder for idretten.
For utfyllende informasjon les NIFs informasjon som gjelder økonomi og refusjon under koronakrisen:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/?fbclid=IwAR2CsUY2jcFcSocEc4yq7A0Vo5t9sBpjEr2u6nSe4uL3PR7bmNOOyLRSjBg

 

Merk! For de som fortsatt ikke får lov å trene, men som har meldt seg på partier våren 2021, vil vi kompensere for evt. tapt treningstid dersom forbudet varer så lenge at normal semesterlengde ikke kan opprettholdes (lenger enn 15. februar).

 

Finnes det alternativ trening nå som hallen er stengt?

Svar: Våre trenere laget under lockdown våren 2020 digitale treningsøkter for våre medlemmer. Treningsøktene ligger tilgjengelig på vår offisielle YouTube-kanal.

Merk! Alle gymnaster har ulike forutsetninger for aktivitet. Det er derfor positivt om foresatte kan være med og bistå med tilpasninger ved behov. Våre treningsøkter er generelle og målet er at alle skal klare å gjennomføre noe av treningen.

 

Spørsmål: Er det noen retningslinjer for å trene hjemme?

Svar: Oslo Turnforening oppfordrer alle sine medlemmer til å drive med aktivitet og turntrening hjemme. Samtidig minner vi også om at alle følger myndighetenes retningslinjer og råd som gjelder å hindre smitte.

NIF har åpnet for at Barneidrettsforsikringen under koronakrisen også gjelder hjemmetrening. Du kan lese mer om dette på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/

 

 

Spørsmål: Hvorfor ble trenerne permitterte under nedstengningen våren 2020? 

Svar: Vi er en stor og kompleks organisasjon, som ikke bare driver aktivitet på Hasle, men også turn og trening i St. Olavsgate 25, i form av et treningssenter. Økonomien i foreningen ivaretar begge sentrene. Det innebærer at foreningen måtte gjøre tiltak begge steder for å kunne klare seg økonomisk gjennom koronakrisen. I St. Olavsgate stoppet inntektene umiddelbart med stengingen. Det innebar at det også måtte gjøres grep på Hasle utover de vi selvfølgelig igangsatte i St. Olavsgate. Begge steder ble pålagt stenging av myndighetene.  Permitteringene var helt nødvendige for klubben da vi ble pålagt nedstenging og ikke kunne holde noe aktivitet.

Oslo Turnforening avdeling Hasle har 17 faste ansatte trenere og om lag 85 timetrenere.

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på e-post og på telefon.

E-post: haslehallen@osloturn.no

Telefon: 23 24 62 80

Våre telefontider er: mandag – torsdag klokken 10.00-11.30 og 12.30-14.00.