Spørsmål og svar

Det har kommet inn mange spørsmål og tilbakemeldinger til administrasjonen i Oslo Turnforening vedrørende Covid-19 og turnaktiviteten. Vi har samlet noen av spørsmålene og svarene her. Siden oppdateres ved ny informasjon og nye spørsmål.

 

Spørsmål: Hva skjer? (Oppdatert 16.mars 2021)

Svar: På pressekonferansen 15.mars 2021 strammet Oslo kommune inn på tiltakene.

Fra og med onsdag 10. mars må alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges i Oslo. Dette betyr at alle våre partier avlyses og Haslehallen stenger frem til over påske. Toppidretten er unntatt disse bestemmelsene og toppidrettsutøverstatus er definert av særforbundene.

Spørsmål: Vil medlemmene få noen form for kompensasjon for den tapte treningstiden.

Svar:  Per i dag finnes det ikke noen økonomisk kompensasjonsordning fra myndighetene vedrørende nedstengningen nå i mars 2021 for idretten.

Oslo TF ønsker det beste for sine medlemmer og vi tilbyr derfor alternativ trening for barn og unge under nedstengningen. Våre trenere vil holde online trening og alle aldersgrupper får tilbud om livetrening. Informasjon om livetreninger ligger på våre hjemmesider www.osloturn.no/live-trening/  og blir kommunisert våre medlemmer via mail og sosiale medier. Vi vet hvor viktig trening er for våre medlemmer og ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen. Håper mange benytter seg av våre livetreninger til myndighetene tillater oss å åpne opp Haslehallen igjen.

Klubben håper selvsagt at den pålagte nedstengningen av idretten i Oslo vil bli økonomisk kompensert. Om det det blir kompensert for tapte treningsavgifter vil årsmøtet og styret som er ansvarlig for økonomien i foreningen foreta beslutninger rundt dette.

Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for at dette er en usikker tid.

Finnes det alternativ trening nå som hallen er stengt?

Svar: Vi vil legge ut digitale treningsøkter for våre medlemmer. Treningsøktene ligger tilgjengelig på vår offisielle YouTube-kanal.

Merk! Alle gymnaster har ulike forutsetninger for aktivitet. Det er derfor positivt om foresatte kan være med og bistå med tilpasninger ved behov. Våre treningsøkter er generelle og målet er at alle skal klare å gjennomføre noe av treningen.

Spørsmål: Er det noen retningslinjer for å trene hjemme?

Svar: Oslo Turnforening oppfordrer alle sine medlemmer til å drive med aktivitet og turntrening hjemme. Samtidig minner vi også om at alle følger myndighetenes retningslinjer og råd som gjelder å hindre smitte.

NIF har åpnet for at Barneidrettsforsikringen under koronakrisen også gjelder hjemmetrening. Du kan lese mer om dette på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/

Spørsmål: Blir deler av treningsavgiften refundert? 

Svar: Oslo Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Oslo Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Dersom det blir mulighet for å søke om kompensasjon fra myndighetene for refusjon av treningsavgifter, hvilket det ikke har vært så langt, vil vi sikre at dette kommer medlemmene til gode.

Det er fremdeles uklart hvor mye kompensasjon idretten eventuelt vil få fra staten for tapte inntekter. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona.

Med dagens regler har klubben også måttet redusere tilbudet til antall utøvere i hallen samtidig for å kunne overholde smittevernreglene. Vi har heller ikke kunnet avholde planlagte arrangementer som er store inntektsposter. Dette har stor betydning for driften av foreningen. Oslo Turnforening har løpende driftsutgifter som husleie, felleskostnader, strøm, renhold mm., som vi er forpliktet til å betale uansett situasjon.

Oslo Turnforening er underlagt Norges Idrettsforbund og følger de lover og regler som gjelder for idretten.
For utfyllende informasjon les NIFs informasjon som gjelder økonomi og refusjon under koronakrisen:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/?fbclid=IwAR2CsUY2jcFcSocEc4yq7A0Vo5t9sBpjEr2u6nSe4uL3PR7bmNOOyLRSjBg

 

Spørsmål: Hvorfor blir ansatte permitterte under nedstengningen? 

Svar: På bakgrunn av at vi ikke har noen aktivitet grunnet nedstengning av all idrett i Oslo kommune, har det på bakgrunn av arbeidsmangel vært nødvendig å permittere ansatte. Vi er en stor og kompleks organisasjon, som ikke bare driver aktivitet på Hasle, men også turn og trening i St. Olavsgate 25, i form av et treningssenter. Økonomien i foreningen ivaretar begge sentrene. Det innebærer at foreningen måtte gjøre tiltak begge steder for å kunne klare seg økonomisk gjennom koronakrisen. I St. Olavsgate stoppet inntektene umiddelbart med stengingen. Det innebar at det også måtte gjøres grep på Hasle utover de vi selvfølgelig igangsatte i St. Olavsgate. Begge steder ble pålagt stenging av myndighetene.  Permitteringene var helt nødvendige for klubben da vi ble pålagt nedstenging og ikke kunne holde noe aktivitet.

Oslo Turnforening avdeling Hasle har 19 faste ansatte og om lag 85 timetrenere.

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på e-post og på telefon.

E-post: haslehallen@osloturn.no

Telefon: 23 24 62 80

Våre telefontider er: mandag kl. 10:00-11:30 og 13:00-14:00.

Tirsdag – torsdag klokken 10.00-11.30 og 12.30-14.00.