Spørsmål og svar

Det har kommet inn mange spørsmål og tilbakemeldinger til administrasjonen i Oslo Turnforening vedrørende Covid-19 og turnaktiviteten. Vi har samlet spørsmålene og svarene her. Siden oppdateres ved ny informasjon og nye spørsmål. (Oppdatert 18.november 2020)

 

Spørsmål: Hva skjer? (Oppdatert 18.november 2020)

Svar: Byrådet i Oslo kommune la mandag 16. november ned forbud mot idrettsaktivitet og andre fritidsaktiviteter for ungdom fra 13 år og eldre. Dette vil gjelde for alle f. 2007 og tidligere.

Forbudet innføres fra og med tirsdag 17. november og vil i første omgang vare i to uker. Vi vil holde dere oppdatert på om og når vi kan starte aktiviteten igjen.

 

Vil det bli noen alternative treninger for de utøverne over 13 år som ikke får trene i hallen?

Svar: Vi ønsker å sette opp ett alternativt opplegg og trenerne jobber for å se på løsninger på dette. Vi sender ut informasjon når vi har landet mer. Inntil videre anbefaler vi å bruke våre online treningsøkter som ligger ute på youtube. Se neste spørsmål og svar.

 

Spørsmål: Hvordan fungerer online trening? 

Svar: Våre trenere laget under lockdown i våres digitale treningsøkter for våre medlemmer. Treningsøktene ligger tilgjengelig på vår offisielle YouTube-kanal.

Merk! Alle gymnaster har ulike forutsetninger for aktivitet. Det er derfor positivt om foresatte kan være med og bistå med tilpasninger ved behov. Våre treningsøkter er generelle og målet er at alle skal klare å gjennomføre noe av treningen.

 

Spørsmål: Er det noen retningslinjer for å trene hjemme?

Svar: Oslo Turnforening oppfordrer alle sine medlemmer til å drive med aktivitet og turntrening hjemme. Samtidig påminner vi også om at alle følger myndighetenes retningslinjer og råd som gjelder å hindre smitte. Dette gjelder spesielt dersom man møtes flere for å trene sammen og ved bruk av apparater.

NIF har åpnet for at Barneidrettsforsikringen under koronakrisen også gjelder hjemmetrening. Du kan lese mer om dette på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/

 

Spørsmål: Blir deler av treningsavgiften refundert? 

Svar: Oslo Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Oslo Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Dersom det blir mulighet for å søke om kompensasjon fra myndighetene for refusjon av treningsavgifter, hvilket det ikke har vært så langt, vil vi sikre at dette kommer medlemmene til gode. Vi vil for øvrig også påpeke at vi har løpende driftsutgifter som husleie, felleskostnader, strøm, renhold mm., som vi er forpliktet til å betale uansett situasjon.

Det er fremdeles uklart hvor mye kompensasjon idretten eventuelt vil få fra staten for tapt inntekt. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona.

Oslo Turnforening er underlagt Norges Idrettsforbund og følger de lover og regler som gjelder for idretten.
For utfyllende informasjon les NIFs informasjon som gjelder økonomi og refusjon under koronakrisen:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/?fbclid=IwAR2CsUY2jcFcSocEc4yq7A0Vo5t9sBpjEr2u6nSe4uL3PR7bmNOOyLRSjBg

 

Spørsmål: Vil medlemmene få noen form for kompensasjon for den tapte treningstiden.

Svar: Oslo Turnforening ønsker det beste for sine medlemmer og vil se på ulike løsninger for å tilfredsstille for det tapte denne våren. Vi har mottatt innspill og tar disse med i vurderingene når vi vet hvordan høstsemesteret ser ut og plan for semesteret kan settes.

Per i dag vet vi ikke hvordan dette løses, da det er usikkert hva som er bærekraftig for videre drift av Oslo Turnforening. Det jobbes hele veien for å minimere negative konsekvenser koronakrisen medfører og for i fremtiden kunne fortsette å tilby gym og turn for våre medlemmer.

Online trening er et tiltak vi setter i gang for å gi medlemmene et alternativt tilbud under koronakrisen.

 

Spørsmål: Hvorfor ble trenerne permitterte under nedstengningen i våres? 

Svar: Vi er en stor og kompleks organisasjon, som ikke bare driver aktivitet på Hasle, men også turn og trening i St. Olavsgate 25, i form av et treningssenter. Økonomien i foreningen ivaretar begge sentrene. Det innebærer at foreningen må gjøre tiltak begge steder for å kunne klare oss økonomisk gjennom koronakrisen. I St. Olavsgate stoppet inntektene umiddelbart med stengingen. Det innebar at det også måtte gjøre grep på Hasle utover de vi selvfølgelig igangsatte i St. Olavsgate. Begge steder ble pålagt stenging av myndighetene. Permitteringer har vært helt nødvendig for klubben i denne situasjonen.

Oslo Turnforening avdeling Hasle har 17 faste ansatte trenere og om lag 85 timetrenere.

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på e-post og på telefon.

E-post: haslehallen@osloturn.no

Telefon: 23 24 62 80

Våre telefontider er: mandag – torsdag klokken 10.00-11.30 og 12.30-14.00.