Korona – Spørsmål og svar

I perioden våren 2000 til sommeren 2021 kom det inn mange spørsmål og tilbakemeldinger til administrasjonen i Oslo Turnforening vedrørende Covid-19 og turnaktiviteten. Vi har samlet noen av spørsmålene og svarene her. Siden oppdateres ved ny informasjon og nye spørsmål.

 

Spørsmål: Hva skjer? (Oppdatert 25.mai 2021)

Svar: På pressekonferansen 21.mai 2021 åpnet Oslo kommune opp for innendørs fritidsaktiviteter for alle under 20 år fra 26. mai.

Dette betyr at fra onsdag 26. mai er det vanlig aktivitet i Haslehallen. Se mer info her:  https://osloturn.no/nye-tiltak/

Toppidretten er unntatt disse bestemmelsene og toppidrettsutøverstatus er definert av særforbundene.

 

Spørsmål: Vil medlemmene få noen form for kompensasjon for den tapte treningstiden.

Svar: Oslo Turnforening har sendt mail til alle sine medlemmer under 20 år med tilbud om gratis trening i deler av sommerferien. Se her: https://osloturn.no/breddesommer/

 

Spørsmål: Blir deler av treningsavgiften refundert? 

Svar: Oslo Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Oslo Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Per i dag finnes det ikke noen økonomisk kompensasjonsordning fra myndighetene vedrørende nedstengningen i idretten for tap av treningsavgifter. Klubben håper selvsagt at den pålagte nedstengningen av idretten i Oslo vil bli økonomisk kompensert. Om det blir kompensert for tapte treningsavgifter vil årsmøtet og styret som er ansvarlig for økonomien i foreningen foreta beslutninger rundt dette. Dersom det blir mulighet for å søke om kompensasjon fra myndighetene for refusjon av treningsavgifter, hvilket det ikke har vært så langt, vil vi sikre at dette kommer medlemmene til gode. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona. Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for at dette er en usikker tid. Se eget informasjonsskriv fra styret her:

Informasjon til medlemmer fra Styret OTF mai 2021

Med dagens regler har klubben også måttet redusere tilbudet til antall utøvere i hallen samtidig for å kunne overholde smittevernreglene. Vi har heller ikke kunnet avholde planlagte arrangementer som er store inntektsposter. Dette har stor betydning for driften av foreningen. Oslo Turnforening har løpende driftsutgifter som husleie, felleskostnader, strøm, renhold mm., som vi er forpliktet til å betale uansett situasjon.

Oslo Turnforening er underlagt Norges Idrettsforbund og følger de lover og regler som gjelder for idretten.
For utfyllende informasjon les NIFs informasjon som gjelder økonomi og refusjon under koronakrisen:

Informasjon NIF

 

Spørsmål: Hvorfor ble ansatte permitterte under nedstengningen? 

Svar: På bakgrunn av at vi ikke hadde noen aktivitet grunnet nedstengning av all idrett i Oslo kommune, var det på bakgrunn av arbeidsmangel nødvendig å permittere ansatte. Vi er en stor og kompleks organisasjon, som ikke bare driver aktivitet på Hasle, men også turn og trening i St. Olavsgate 25, i form av et treningssenter. Økonomien i foreningen ivaretar begge sentrene. Det innebærer at foreningen måtte gjøre tiltak begge steder for å kunne klare seg økonomisk gjennom koronakrisen. I St. Olavsgate stoppet inntektene umiddelbart med stengingen. Det innebar at det også måtte gjøres grep på Hasle utover de vi selvfølgelig igangsatte i St. Olavsgate. Begge steder ble pålagt stenging av myndighetene.  Permitteringene var helt nødvendige for klubben da vi ble pålagt nedstenging og ikke kunne holde noe aktivitet.

Oslo Turnforening avdeling Hasle har 19 faste ansatte og om lag 85 timetrenere.

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på:
E-post: haslehallen@osloturn.no
Telefon: 23 24 62 80
Telefontidene er omtalt nederst på siden.