Smittevern korona 2022

Oppdatert 14. februar 2022

Haslehallen åpner opp – med noen begrensninger

14. februar 2022:

Foresatte ønskes igjen velkommen til å se på treninger.
VIKTIG: Grunnet plassmangel må alle forholde seg til tildelte besøkstider. Kun en (1) foresatt for hvert medlem. Se oversikt besøkstider for våre breddeaktiviteter.

Vi anbefaler munnbind selv om kravet opphører.
Vi anbefaler alle å bruke munnbind av hensyn til høyt smittetrykk i foreningen og mange sykemeldte ansatte. Det er kritisk for oss at vi kan holde trenere/ansatte friske – så takk for ditt bidrag slik at vi unngår avlysninger.

 


Informasjon fra  14. januar 2022

Oslo Turnforening må forholde seg til nye nasjonale tiltak knyttet til korona. Foreningens hovedmål er å opprettholde og gjennomføre mest mulig aktivitet for barn og unge som ordinært. De tiltak som iverksettes har som mål å redusere smitte, sykefravær og karantener for foreningens ansatte (trenere og administrasjon), slik at vi evner å gjennomføre aktivitet så bra som vi kan. Vi erfarer allerede nå at vi er spesielt sårbare ved oppstart av våre «breddeaktiviteter» (uke 3) og må også gjøre prioriteringer for å sikre en god start på semesteret.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-normal-fritid-for-barn-og-unge/id2895493/

Hovedregel for medlemmer og ansatte

Medlemmer og ansatte med symptomer på korona siste 48 timer bes om å ikke møte til trening uten å ha tatt hurtigtest / PCR-test med negativt svar. Personer i karantene skal ikke møte på trening. Medlemmer med foresatte bes om å sette seg inn i gjeldende regler for karantener.

For medlemmer og foresatte «Bredde»

 • Alle foresatte / voksne som skal inn i hallen MÅ bruke godkjent munnbind.
 • Medlemmer «Gymlek Foreldre og Barn» (født i 2018 og 2019) skal ha med én (kun 1) foresatt på trening.
 • Medlemmer «Gymlek» (født i 2016 og 2017) kan ha en foresatt som venter utenfor Motorikksalen, med mindre annet er skriftlig avtalt med administrasjonen 24 timer før treningen starter.
 • Medlemmer på andre partier kan som hovedregel ikke ha med foresatte / andre inn i hallen grunnet plassmangel / trengsel.
 • Nye medlemmer våren 2022, som ikke har vært hos oss før, kan ved forespørsel til resepsjonen, senest 24t før treningen starter, få en voksen med inn på tribunen. Henvendelse sendes resepsjonen.hasle@osloturn.no med navn på medlem, parti og tidspunkt.
 • Oppmøte til treningen er 5-10 minutter før oppstart.
 • Utøvere som trener i basishall skal bruke garderober/hyller ved hovedinngang (Turnstigen, Apparat, Turn for voksne, Parkour, Gymlek).
 • Utøvere som kun trener i troppshallen skal benytte egen inngang til troppshallen på siden av bygget. Dette gjelder alle to-dagers partier + noen 1-dags. Det er noen få 1-dags partier tropp som skal bruke hovedinngangen: Mandag gutter og jenter 2011, onsdag jenter 2011
 • «Turn for voksne» vil bli gjennomført med noe begrenset øvelsesutvalgt grunnet krav til 1 meter avstand.
 • Dette semesteret vil vi ikke praktisere smittesporing ved våre breddeaktiviteter.

For medlemmer og foresatte «Konkurranse»

 • Utøvere (med foresatte) bes melde fra umiddelbart ved smittetilfeller. Foreningen vurderer fortløpende tiltak i tråd med gjeldende regler og interne vurderinger. Pia Dangel (administrasjonen; pia.dangel@osloturn.no) samt trenere er kontaktpersoner.
 • Vi anbefaler alle utøvere å ankomme til treningens start og ikke tidligere. Klubbrommet («glassrommet») vil være tilgjengelig for bespisning dersom nødvendig for utøvere. Ellers opphold i garderober / sal etter avtale med trenere.
 • Foresatte vil ikke ha tilgang til tribune / resepsjon de kommende ukene grunnet prioritering av oppstart breddeaktiviteter.
 • Utøvere tropp skal benytte egen inngang troppshallen.
 • Andre tiltak informeres fortløpende fra trenere og/eller administrasjonen.

Foreningen vil kunne revidere tiltakene fortløpende.
14. januar / Christian Thomassen / Senterleder.

 


Nedenforstående er tidligere informasjon fra år 2021


Oslo Turnforening ber om at alle medlemmer som har vært i Haslehallen og testet positiv om å ta kontakt med oss omgående slik at vi får iverksatt nødvendige tiltak og informasjon til nærkontakter. Denne siden vil bli fortløpende oppdatert når det foreligger ny informasjon knyttet til korona; smittehåndtering, smittevern og annet relevant for våre medlemmer.

 

Oppdatering 14. desember 15:00
Nye tiltak fra regjeringen: Oppdatering av tiltak for utøvere/foresatte samt trenere/ansatte

Følgende tiltak gjelder til og med uke 2/2022 eller til nye tiltak varsles fra myndigheter/foreningen. Oppstart bredde er planlagt som normalt, Oslo turn vil informere alle våre medlemmer om gjeldende restriksjoner etter neste pressekonferanse og før oppstart for alle partier 17. januar.

Trening for konkurransegruppene går som normalt, med følgende krav/tiltak:

 • Alle grupper skal holde minst 2 meter avstand. Innad i gruppene bes utøvere og trenere holde avstand når mulig.
 • Garderober benyttes ut fra fordeling gitt av konkurranseavdelingen. Hold avstand.
 • Alle trenere og ansatte i administrasjon SKAL benytte hjemmekontor med mindre det er oppgaver/instruksjon som må løses i hallen.

I tillegg til ovennevnte gjelder selvfølgelig regler om at utøvere/andre som er syke, eller har på noe vis er nærkontakter med korona-smittede ikke kan møte til trening. Bruk handvask ved inn- og utgang i hallen.

Oslo Turnforening forholder seg til definerte regler fra Regjeringen og Idrettsforbundet.

Ved smitte følger Oslo Turnforening rutiner for håndtering og informasjon rundt smittetilfeller  til alle nærkontakter. Generelt ønsker vi å informere om følgende:

 • Alle som er smittet med korona og har vært i Haslehallen siste 3 døgn plikter å melde fra om smitte til trener eller administrasjonen.
 • Utøvere, trenere og ansatte som har vært nærkontakt med smittet person, skal følge karanteneregler publisert 13. desember.
  – Som hovedregel gjelder: Trening for involvert gruppe utgår de påfølgende tre dagene etter en mulig smittekontakt på treningen.
  – Utøvere og trenere forholder seg til gjeldende karanteneregler – samt hensyn tatt av foreningen som kan avlyse treninger midlertidig av hensyn til videre smitte. (Forbehold om endringer).
  – Trening gjenopptas under forutsetning at vi har friske trenere. Foreningen forbeholder seg retten til å måtte gjøre omprioriteringer.

Vi forventer oppdateringer av våre rutiner i forkant av uke 2/2022.

 

Oppdatering 29. november 12:00
Påbud om munnbind for alle foresatte/andre som besøker oss

Fra 29. november er det påbud med munnbind i våre lokaler for alle foresatte/andre som besøker oss i tilknytning til trening. Det er siste treningsuke før semesteret avsluttes og flere foresatte/andre som gjester oss denne uken. Det ventes trengsel på tribunen. Har du ikke med munnbind selv, kan dette kjøpes i resepsjonen.

 

Oppdatering 25. november 20:00
Smitten øker – Vi anbefaler munnbind for alle foresatte/voksne som besøker oss inne i hallen

Det nærmer seg jul og de siste to ukene har vi invitert foresatte inn på tribunen for å følge treningen i det semesteret går mot slutten. Dermed blir det økt trengsel på tribunene og det vil i mange tilfeller være vanskelig å holde minst en meter avstand. Med økende smitte i Oslo anbefaler vi alle som skal inn i hallen å benytte munnbind. Dette gjelder ikke utøvere. Målet er at alle skal ha en smittefri førjulstid. Takk for at dere alle bidrar!

De siste to ukene har det totalt vært fire tilfeller hvor foresatte eller utøvere som har besøkt hallen har testet positiv etter å ha besøkt Haslehallen. Det er ukjent om de som har testet positiv var smittebærende når besøket var gjort. Oslo Turnforening har sendt melding til de grupper som er berørt av mulig nærkontakt. Vi henstiller alle om å være ekstra varsom rundt symptomer og at man holder seg hjemme om man ikke er frisk.

Oppdatering 15. november 18:00
Forventer trening som normalt hele vinteren og våren

Nå som halve november har passert konstaterer vi at foreningen kun har vært varslet om et nytt korona-tilfelle på vår trening siden september. Vi forventer en vinter med noe korona i sirkulasjon, men ut fra vår vurdering er det ingenting som tyder på noen nedstegning av aktiviteter for barn og unge i Oslo kommende vinter. De aller fleste av våre trenere er vaksinerte og Haslehallen skal være en trygg plass for både trenere og medlemmer. Selv om det noe influensa rundt om – har vi kunne gjennomføre alle trenere som normalt.

Vi oppfordrer fortsatt alle om å være oppmerksomme på korona-symtomer og henstiller alle som har feber og/eller hoste om å ta en hviledag fra treningen. Vi anbefaler alle å teste seg for korona om de har symtomer. Vel møtt på trening!

Oppdatering 4. oktober 13:00
Ingen nye smittetilfeller siste uke

Vi har ikke mottatt noen nye meldinger om koronasmitte i Haslehallen siste uke. Vi er glad for at smittetrykket er vesentlig redusert det det har gitt foreningen mange begrensninger og mye merarbeid. Vi forventer ny oppdatering på status smittevern fredag denne uken.

 

Oppdatering 27. september 08:40
Norge åpner opp

Norge åpner opp samfunnet og Oslo Turnforening har justert våre Smittevernstiltak fra og med 27.09.2021.
Les mer om hva det betyr for deg som medlem / foresatt på vår side om Smittvern korona høsten 2021.

 

Oppdatering 21. september 08:50
Færre smittetilfeller – Håp om bedring!

Det har heldigvis blitt færre smittetilfeller i Oslo og hos oss i Haslehallen. Vi håper trenden er nedadgående da den naturlig nok er krevende for foreningen, med tanke på merarbeid, oppfølging av medlemmer/trenere/foresatte og ikke minst de begrensninger som da innføres for grupper/trenere. 19. september har to medlemmer på TeamGym Junior Jenter fått påvist koronasmitte søndag. 9 utøvere og 1 trener er nærkontakter.

 

Oppdatering 15. september 16:00
Ingen smittetilfeller etter Unni & Haralds pokalkonkurranse

Oslo Turnforening arrangerte helgen 10.-12. september nasjonal konkurranse i apparatturn. Totalt deltok det 150 turnere, dommere og trenere fra «hele landet». Arrangementet ble gjennomført med smittevernregler og et svært begrenset antall publikum (maks 70). Det er pr. onsdag ikke meldt om noe smitte hos egne utøvere eller fra tilreisende klubber.

Fredag 10. september ble det meldt om deltaker på Turnstigen 2014 Jenter Tirsdag 16:30-17:30, utøver påvist koronasmitte torsdag 9/9 etter trening tirsdag. 9 utøvere og 2 trenere er nærkontakter. Samme dag har en utøver på TeamGym Senior Herrer fått påvist koronasmitte via PCR-test torsdag 9/9. 17 utøvere og 2 trenere er nærkontakter.

Lørdag 11. september meldt om utøver tilknyttet TeamGym Junior Jenter som har testet positiv på hurtigtest. 7 utøvere og 2 trenere er nærkontakter.

Mandag 13. september: Utøver på TeamGym Junior Gutter fått påvist koronasmitte. Utøveren deltok på NM nasjonale klasser junior 10.-12. september. Alle som deltok på helgens NM betraktes som nærkontakter; 11 utøvere, 3 trenere og 1 foresatt. Utøver på Apparat turn for ungdom 2007-2003 man+ons 19:00-21:00, har fått påvist koronasmitte via PCR-test fredag 10/9. 6 utøvere og 2 trenere er nærkontakter.

Oppdatering 9. september 15:30
Fire nye smittetilfeller

Tirsdag 7. september har en utøver tilknyttet TeamGym Gutter Junior testet positiv på hurtigtest. 11 utøvere og 2 trenere er nærkontakter. To dager senere, den 9. september, har ytterligere en utøver i samme gruppe testet positiv. Utøver på TeamGym Junior Jenter har testet positiv på hurtigtest 9. september. 10 utøvere og 1 trener er nærkontakter. Turn Kvinner Aspirant har også en utøver som har testet positiv på PCR-test med svar 9. september. 9 utøvere og 2 trenere er nærkontakter. Treningen for denne gruppen i dag er avlyst ut fra et helhetsperspektiv knyttet til konkurransegruppene og helgens konkurranse.

Selv om det kan skapes inntrykk av mange smittetilfeller som deltar på aktivitet i foreningen, må vi ta i betraktning at foreningen har over 150 treningsgrupper. Etter semesterstart har anslagsvis 9-10 % av medlemmene blitt definert som nærkontakter. De aller fleste medlemmene trener som normalt, da barn og ungdom kan fortsette aktiviteter ved å teste seg. Vi har kun noen fåtall grupper som har opplevd avlyste enkelttreninger.

 

Oppdatering 7. september 11:30
Håper på lavere smittetrykk i kommende uker

Vi ønsker først å gi en varm takk til Oslo kommunes smittesporing avdeling Grünerløkka som bistår oss med informasjon, veiledning og beslutter tiltak som vi formidler til berørte nærkontakter. De har en krevende og hektisk jobb, men de står på for at vi skal kunne fortsette våre aktiviteter og bistå de som er nærkontakter. TAKK!

Den 2. september har utøver tilknyttet «Turnstigen Gutter 2013 man+ons kl. 16:30» testet positiv etter trening dagen før. 6 utøvere og trenere er nærkontakter.

Våre apparatturnere,  som tilbringer mest tid av alle i hallen, har også fått noen flere smittetilfeller. Ytterligere en jente tilknyttet «FIG Turn Kvinner Junior» testet positiv etter skoletur fredag 3. september. 6 utøvere og trenere er nærkontakter. Lørdag 4. september testet utøver på «FIG Turn Kvinner Rekrutt» positiv etter trening samme dag. 5 utøvere og 3 trenere er nærkontakter. Mandag testet trener for «FIG Turn Kvinner Junior» positiv. Her var det kjent smitte innad i familien. Samme dag har også trener for «FIG Turn Kvinner Senior» testet positivt. Inntil 15 utøvere er nærkontakter.

Vi håper nå på litt «roligere tider» med smitte da det er økt testing i skolene samtidig som flere unge voksne og elever på VGS vil bli vaksinert i kommende uker. Vi takker alle medlemmer og foresatte samt trenere for bidrag rundt smittevern.

 

Oppdatering 3. september 13:55
Tre nye smittetilfeller

Oslo Turnforening ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har nærmere 2000 medlemmer fordelt på  ca. 152 ulike treningsgrupper/partier, som er adskilte fra hverandre. Med dagens smittetrykk vil det være naturlig at smittebærere finner veien også til vår trening. Selv om vi har flere smittetilfeller, er andelen smitte fordelt på antall grupper forholdsvis lav.

Den 2. september om ettermiddagen ble vi gjort kjent med to nye smittetilfeller. På Gymlek Foreldre & Barn 2018 onsdager 16:10 til 17:00 har det vært et smittetilfelle under trening 1. september. Partiet har 14 utøvere og foresatte samt trenere som er definert som nærkontakter. De er alle informerte om tiltak iverksatt fra Oslo kommunes smittesporing.

En trener tilknyttet konkurransegruppe apparatturn junior jenter som har testet positiv 2. september på hurtigtest. Treneren og ni nærkontakter vil bli testet ytterligere. Treningen utgikk torsdag men fortsetter for utøvere som tester negativ.

I dag har vi også fått melding om smitte tilknyttet partiet Gymlek 2017 onsdag 17.05-17.55. Utøveren deltok på trening 1. september og testet positiv 2. september. Den smittede har kjent smitte i familien, men Oslo kommunes smittesporing avskriver ikke mulig smitte under aktivitet hos oss og har iverksatt tiltak også for denne gruppen. Alle 15 nærkontakter er informert.

 

Oppdatering 2. september 11:00
Nye smittetilfeller på trening

Den 1. september fikk vi informasjon om at to gutter tilknyttet partiet «Turn Menn rekrutt/stigegruppen» har testet positiv. Tiltak iverksett på gruppen med tilhørende krav til testing. Treningen avlyst torsdag 2. september.

31. august fikk vi bekreftet en ny positiv koronatest på utøver knyttet til partiet «Turn for ungdom tropp (2003-2007)» med trening mandag og onsdag 20:00-21:30. Dette partiet hadde også et smittetilfelle forrige uke, men det er uklart om tilfellene har sammenheng. 12 utøvere og 4 trenere er informert med med krav om testing. Treningen 1. september ble avlyst.

 

Oppdatering 30. august 11:30
Smittetilfelle trening tirsdag 24. august

Foreningen har tirsdag 24. august hatt et mulig smittetilfelle i tilknytning partet Apparat jenter 2011,  med trening tirsdag 16.30-18.00. Foreningen har sendt ut informasjon til aktuell gruppe og trenere som kan eller vil være definert som nærkontakter.

Trening for det aktuelle partiet går som normalt kommende uke. Ingen andre aktiviteter er berørt og all trening/aktivitet går som normalt.

 

Oppdatering 27. august 13:30
Smittetilfelle trening mandag 23. august

Oslo Turnforening har mandag 23. august hatt et mulig smittetilfelle korona i Haslehallen. Det gjelder en utøver som har vært involvert i en treningsøkt denne dagen. Utøveren har ikke vært i hallen øvrige dager denne uken. Torsdag har utøveren fått en bekreftet positiv test.

Foreningen har sendt ut informasjon til aktuell gruppe og trenere som kan eller vil være definert som nærkontakter. Foreningen vil levere informasjon om mulige nærkontakter til Oslo kommunes smittesporing. De har et overordnet ansvar for å vurdere nødvendige tiltak ovenfor nærkontakter.

Vi ønsker på generelt grunnlag også å nevne at Oslo kommune sier at «terskelen for å teste seg skal være lav blant barn og unge», så vi anbefaler alle om være nøye på mulige symptomer og teste seg ved behov.

Trening for det aktuelle partiet går som normalt kommende uke. Ingen andre aktiviteter er berørt og all trening/aktivitet går som normalt.

 

Oppdatering 27. august 12:05:
Mulig smittetilfelle trening onsdag 25. august

Oslo Turnforening har onsdag 25. august hatt et mulig smittetilfelle korona i Haslehallen. Det gjelder en trener og utøver som har vært involvert i fire treningsgrupper denne dagen. Treneren var ikke i hallen tirsdag og torsdag. Torsdag testet treneren positiv på hurtigtest og en fullverdig test er fredag morgen også bekreftet positiv.

Foreningen har sendt ut informasjon til grupper og trenere som kan eller vil være definert som nærkontakter. I samarbeid med den involverte, vil Oslo Turnforening levere informasjon om mulige nærkontakter til Oslo kommunes smittesporing. De har et overordnet ansvar for å vurdere nødvendige tiltak ovenfor nærkontakter.

Treningen fredag og de kommende dager går som normalt. Det er ingenting som tilsier at det skal være noen risiko for andre medlemmer/grupper å fortsette treningen. Oslo Turnforening har et stort ansvar for våre trenere og medlemmer, derfor setter vi veldig stor pris på det gode samarbeidet med medlemmer/foresatte i hverdagen. Takk for at dere alle følger våre rutiner for smittevern.

 

Oppdatering 20. august 13:20.
Oppdaterte tiltak smittevern – Vi gleder oss til semesterstart!

Vi har oppdatert våre gjeldende tiltak for smittevern. VIKTIG at ALLE medlemmer/foresatte leser og gjør seg godt kjent med disse for å få en effektiv og smilende oppstart av våre breddeaktiviteter mandag 23. august.

Det er flere som henvender seg til oss med ulike spørsmål, ønsker etc. Her ønsker vi å dele litt ekstra informasjon for alle andre som ikke har kontaktet oss:

Vi har planer for smitteforebyggende tiltak, hvor mye også er publisert på våre nettsider. De vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering og endring i tråd med smittebildet samt råd fra lokale og nasjonale myndigheter. Vi har også konkrete planer for hvordan vi håndterer ulike scenarier for smittevarsler til oss. 

Når det gjelder hvordan vi håndterer smittevarsel fra kommunen, så vil det kunne være ulik håndtering ut fra hvilken aktivitet som er berørt. Som forening har vi mange hensyn å ta; fra det enkelte medlem til et helhetlig ansvar for all aktivitet, som ikke alltid er lett å få oversikt over som utøvere og foresatte. Det er reviderte prosedyrer hos oss i takt med endret praksis knyttet til skolestart og vår semesterstart mandag 23. august.

Generelt vet vi mye om mulige scenarier for smitte i Oslo. Med dagens smittesituasjon risikerer vi at det ukentlig er en eller flere utøvere med korona innom vårt treningsanlegg. Det er også usannsynlig at vi blir kjent med alle mulige smittetilfeller. Det er heller ikke sikkert at smittetilfellene utgjør en risiko for andre utøvere, da vi gjennomfører tiltak for å redusere mulige nærkontakter.

Videre har FHI kommet med nye anbefalinger som reduserer konsekvenser for barn og unge, hvilket innebærer økt bruk av testing fremfor karantene. Ut fra ovennevnte håper og tror vi på gjennomføring av det meste av våre planlagte aktiviteter uten nedstegning og redusert aktivitetstilbud. Men igjen, så er antall berørte personer/grupper/aktiviteter noe som vurderes også av andre i hvert enkelt tilfelle.

Når det gjelder våre trenere så vil vi også nevne at vi har trenersamling i går torsdag samt i dag, hvor blant annet smittevern og tiltak blir gjennomgått.

Til slutt vil vi berømme det store engasjementet blant medlemmer, foresatte, trenere, tillitsvalgte og ansatte for å skape best mulige rammer for høstens aktiviteter og all idrettsglede som venter oss. Det er viktig å bry seg i denne vanskelige situasjonen og om hverandre. Takk til all for at dere bidrar til et hyggelig semester 😊

 

Oppdatering 14. august 18:45:
Aktivitet som «normalt»

Etter mulig smittetilfelle på «Turnskolen» sist torsdag, ble barna og trenere sendt hjem av hensyn til smitterisiko. Våre trenere har blitt testet, tatt ulike forbehold i påvente av testresultater, men skal nå alle ha testet negativ. Vi er ikke kjent med at noen flere deltakere skal ha testet positiv. Alle planlagte aktiviteter for kommende uker går som normalt. Vi arbeider med oppdatering av våre «tiltak for smittevern» som da vil være gjeldende fra 23. august.

 

Oppdatering 13. august 10:00:
Mulig Smittetilfelle på «Turnskolen»

Oslo Turnforening ble torsdag 12. august kontaktet av Oslo kommunes smittesporing da et medlem som deltok på vår aktivitet Turnskolen testet positiv for korona. Ut fra vår kunnskap skal utøveren ha deltatt mandag og tirsdag, testet seg onsdag og mottatt positivt testsvar torsdag. Vi vet ikke om det kan ha medført smitterisiko for de barna som deltok på aktiviteten.

Det deltok 35 deltakere på Turnskolen hvor vi måtte stoppe den ordinære aktiviteten etter lunsj. Dette da både deltakere og trenere er definerte som nærkontakter. Smittesporing bydel Grünerløkka har mottatt kontaktinformasjon om alle deltakerne og vil ta kontakt med informasjon og råd til hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Det er Smittesporingsteamet som vil veilede om hvordan foreldre og barn skal forholde seg til situasjonen, herunder også eventuelle karantener, testing med mer. Ta kontakt med Smittsporing avdeling Grünerløkka dersom det er spørsmål.

Parallelt med Turnskolen pågikk det også aktivitet «Saltouka» med 25 barn. Gruppene har vært adskilt under aktivitet og lunsj, men har blant annet benyttet samme inngang med noe opphold i resepsjonen. I samråd med Smittesporing, er fredagens aktivitet for Saltouka også avlyst. Smittesporingsteamet mener at deltakerne på Saltouka ikke defineres som nærkontakter, men henstiller foresatte om at man er ekstra observant med tanke på symptomer.

Trenere for Turnskolen og Saltouka er i karantene og under testing. De følges opp av både Smittesporingsteamet og Oslo Turnforening.

Vi vil takke foresatte som responderte positivt på tidligere henting av barna og den forståelse som utvises for at dette er svært krevende også for oss som forening. Fredagens aktivitet er avlyst.

Vi har stor forståelse for at foresatte opplever slike tilfeller som krevende, men dessverre er ikke dette noe vi kan forutse eller forhindre 100% slik smittesituasjonen i er Oslo på nåværende tid. Oslo Turnforening forholder seg til myndighetenes regler og anbefalinger, men gjør også egne vurderinger for håndtering av risiko og smittevern med tanke på våre medlemmer og ansatte/trenere. Vi vil informere om tiltak og hendelser på våre nettsider.

Vi vil oppdatere vår Statusside på nye forhold og informasjon når dette foreligger.

 

Oppdatering 3. august

Vi følger kontinuerlig med på utviklingen rundt smittesituasjonen og retningslinjer gitt fra nasjonale og lokale myndigheter. Slik situasjonen er nå ligger alt til rette for tilnærmet normal aktivitet for alle våre grupper fra og med august.

Vi gjør oppmerksom på at vi som en stor forening, med mange medlemmer, vil måtte gjennomføre tiltak for å redusere potensiell smitte ved våre aktiviteter og treningsfasiliteter. Vi ber derfor om forståelse for at vi fortløpende vil kunne gjennomføre tiltak for å trygge treningen best mulig for våre medlemmer, trenere og andre som er involvert i våre aktiviteter.

Før semesterstart vil vi informere om gjeldende smittevernregler og hvordan vi alle kan bidra til en trygg og god trening!

Oppdatering mandag 21. juni
Ytterligere lettelser for idretten

Byrådet i Oslo besluttet at Oslo fra og med 16. juni i all hovedsak skal følge de nasjonale retningslinjene knyttet til tiltak og restriksjoner. Regjeringen la frem del 3 av gjenåpningsplanen som er gjeldene fra 20. juni.

Dette innebærer for idretten at man får lettelser i restriksjoner i det vi går inn i sommerferien. Det åpnes for trening for medlemmer over 20 år og avstandsreglene gjelder ikke lenger i hall. Det åpnes også for større treningsgrupper med inntil 30 personer for innendørs trening. Også arrangementer på tvers av fylker åpnes for barn og ungdom.

Oslo Turnforening har avsluttet breddesemesteret, men har en del aktivitet gjennom sommeren med aktivitetsuker, breddesommer og samlinger for konkurransegymnaster. Vi har fremdeles retningslinjer knyttet til smittevern og ber om at våre medlemmer som skal delta på aktivitet her i sommer setter seg inn i disse.

Gjeldene fra 20. juni:
Råd og regler Oslo Kommune
Smittevern Haslehallen

Oppdatering fredag 21. mai

Byrådet i Oslo besluttet i dag å åpne innendørsidretten igjen for barn og unge under 20 år fra og med onsdag 26. mai! Dette innebærer at vi vil åpne Haslehallen igjen for alle våre medlemmer i denne aldersgruppen. All utetrening og online trening blir avlyst etter denne datoen, men treninger vil bli gjennomført fysisk i Haslehallen. For voksne medlemmer over 20 år vil det fremdeles ikke bli noe trening i hall da det fremdeles er forbud mot innendørs trening for voksne i grupper.

Det vil fremdeles være restriksjoner på gruppestørrelser og ikke minst smittevern. Ber alle medlemmer sette seg inn i våre gjeldene smittevernregler for deltakere i Haslehallen. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon på mail.

Vi gleder oss til å få alle tilbake i hallen og minner om at semesteret er forlenget frem til og med uke 24.

Informasjon rundt pressemelding

Rutiner smittevern Haslehallen

Oppdatering onsdag 5. mai

Byrådet har i dag besluttet at det ikke gjøres lettelser i restriksjonene for innendørsidretten og at idretten må forholde seg til de samme restriksjoner som tidligere. Dette innebærer at vi ikke kan åpne opp for trening i Haslehallen enda. Byrådet vil rundt 20. mai gjøre en ny vurdering rundt åpning og vi krysser fingrene for at idretten da er med på listen som får lettelser. Vi er veldig lei oss for at vi ikke får alle medlemmer tilbake i hallen og vil fortsette å jobbe med alternative løsninger for våre medlemmer i perioden.

Mer informasjon om pressemeldingen kan du se her:

Informasjon rundt pressemelding fra byrådet 5. mai 

Oppdatering onsdag 14. april

Byrådet i Oslo har i dag besluttet å forlenge de gjeldende tiltakene i Oslo frem til 29. april. Det er fremdeles ikke lov med organisert idrettsaktivitet innendørs, med unntak av de som har toppidrettsstatus. Dette betyr at vi ikke kan åpne for aktivitet i hallen for våre medlemmer tidligst etter denne datoen. Vi synes dette er beklagelig, men håper medlemmer også benytter seg av våre livetreninger i denne perioden.

Oppdatering tirsdag 9. mars

Det ble på dagens pressekonferanse i Oslo Kommune presentert nye, strengere tiltak som blant annet medfører at det blir forbud mot all innendørs fritidsaktivitet for alle. Haslehallen vil derfor være stengt fra og med onsdag 10. mars.

Tiltakene varer i første omgang frem til 9. april. Vi synes dette er utrolig trist og krysser fingrene for at vi kan åpne hallen etter dette. Vi holder dere oppdatert.

Oppdatering mandag 1. mars

Fra og med 2. mars er det i breddeidretten krav om maks 10 personer per treningsgruppe for aldersgruppen 16-19 år. Alle i treningsgruppen må holde minst 1 meter avstand til hverandre under treningen.

Dette presenterte Oslo Kommune i sin pressekonferanse 28. februar. For oss vil dette gjelde for følgende partier:

 • TFU mandag tropp
 • TFU mandag apparat
 • TFU onsdag tropp
 • TFU onsdag apparat
 • TFU man+ons tropp
 • TFU tirs+tors tropp
 • Akrobatikk 02-06 tirs+tors

Reglene gjelder også for deltakere på disse partiene som ikke har fylt 16 år. Dette siden man trener sammen med noen over 16 år.

Partier med over 10 deltakere vil denne uken bli delt i to separate grupper. Gruppene vil være faste og gjelde frem til restriksjonene oppheves. Administrasjonen har delt inn gruppene.

Oppdatering onsdag 17. februar

Fra torsdag 18. februar åpner byrådet for organisert trening innendørs for ungdommer til og med 19 år (2002 og yngre). For voksne er det dessverre fremdeles forbud mot organisert innendørsaktivitet.

Pressemelding fra Oslo kommune

Vi holder dere oppdatert.

Oppdatering tirsdag 2. februar

Fra onsdag (3. februar) åpner byrådet for organisert trening, utendørs og innendørs, for barn og unge til og med ungdomskolealder. Ungdom i videregående skole tillates å trene organisert ute. Det er fortsatt forbud mot alle typer arrangement og organisert trening for voksne over 20 år.

Dette betyr at vi endelig kan starte breddesemesteret vårt mandag 8. februar for de medlemmene som går i barnehage, barneskole og på ungdomsskolen. Semesteret avsluttes i uke 23, 7.-12. juni og semesterlengden vil dermed være som normalt for vårsemesteret. For ungdom som går på på videregående skole og voksne er det dessverre fremdeles forbud mot organisert innendørsaktivitet. Byrådet i Oslo vil i løpet av kort tid vurdere om det også kan gjøre lettelser for disse aldersgruppene.
For de som ikke får lov å trene, men som har meldt seg på partier våren 2021, vil vi kompensere for evt. tapt treningstid dersom forbudet varer så lenge at normal semesterlengde ikke kan opprettholdes (forbud lenger enn 15. februar).
Vi holder dere oppdatert.
_
Oppdatering Søndag 24. januar:

På bakgrunn av dagens pressekonferanse fra regjeringen om hvilke tiltak som gjelder må vi foreløpig utsette oppstart inntil videre. Oslo Turnforening avventer mer informasjon fra myndighetene og Oslo Kommune  om opphevelse av restriksjoner. Foreløpige restriksjoner er satt frem til 31. januar.

På bakgrunn av Oslo Kommunes krav  til nedstenging av idretten vil Haslehallen holdes stengt frem til det kommer lettelser eller nye retningslinjer.

Vi holder våre medlemmer løpende orientert.

Pressemelding fra Oslo Kommune

Mer informasjon https://osloturn.no/nye-tiltak/

Oppdatering 20. januar:

Oslo Kommune hadde i dag 20. januar 13.00 pressekonferanse med informasjon om hvilke tiltak og retningslinjer som gjelder fremover i Oslo. Tiltakene som ble lagt frem gjelder til 4. februar.

Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig i Oslo og byrådet viderefører derfor den sosiale nedstengingen. Samtidig åpnes det igjen for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder.

Pressemelding byrådet i Oslo 20. januar

For idretten betyr dette at vi kan starte opp igjen aktivitet for våre medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, barnehage og barneskolealder. Denne aldersgruppen vil derfor ha oppstart av vårsemesteret den 25. januar 2021 som har vært informert om tidligere.

For ungdom over 13 år og voksne er det dessverre fremdeles forbud mot å organisere trening innendørs. Tiltakene er i utgangspunktet videreført til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

Semesterstart for ungdom og voksne settes derfor foreløpig til 8. februar og semesteret forlenges tilsvarende mot sommeren. Om det kommer lettelser neste uke fra byrådet for idretten vil vi starte opp semesteret tidligere, 1. februar.

Oslo TF følger med på utviklingen og informerer våre medlemmer løpende om endringene både på hjemmesiden og mail til berørte grupper.

Med vennlig hilsen

Oslo Turnforening