Terminliste Våren 2021

Terminlisten er en oversikt over dager, uker og helger hvor det skjer ting som påvirker den vanlige treningen.

Det kan være interne eller eksterne arrangement, både med og uten påmelding. Følg med på terminlisten for å holde deg oppdatert.

På grunn av Covid-19 oppdateres terminlisten forløpende.

Oppstart av TurnAkademiet og alle breddepartiene er utsatt til mandag 8.februar 2021.

Siste treningsuke blir da uke 24.

Det er ingen trening i skolens vinterferie (uke 8). Men vi arrangerer Turnskole for 1.-4. klasse og saltouke for 5.-8. klasse. Følg med HER. 

Om vårens breddearrangement Våroppvisning og Åpent Hus kan arrangeres vil bli besluttet når det nærmer seg datoene. Dette pga smittefare ved større arrangement. Vi ser på mulige alternativer slik at foresatte kan få se på turnaktiviteten i løpet av semesteret.