Tiltak for smittevern

Tiltakene som følger nedenfor er vurdert ut ifra dagens situasjon og basert på anbefalinger og retningslinjer fra myndigheter, NIF og NGTF. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Oppdaterte smitteverntiltak

Oslo Idrettskrets oppfordret 28. oktober alle idrettsforeninger til følgende:

  •         Kjør aktivitet
  •         Begrens øvrig tilstedeværelse
  •         Hold avstand
  •         Bruk sunn fornuft

Byrådets innføring av sosial nedstenging fredag 6. november har følgende konsekvenser for Oslo Turnforening:

Forbudet innføres fra og med mandag 9. november og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene.

Påkrevd bruk av munnbind

Oslo Turnforening krever at foreldre som er med inn i hallen, det vil si går inn ytterdørene våre, bruker munnbind. Les avsnittet nedenfor for hvem som har mulighet til å bli med inn.

Munnbind skal brukes av alle som ikke av spesielle grunner kan bruke munnbind til enhver tid når man oppholder seg innendørs og ikke kan holde minst 2 meter avstand. Dette gjelder for alle som følger inn i garderoben, som venter på gymlekgymnaster på galleriet og som er med på F&B-partiene våre.

Foreldre i hall
Det vil ikke være anledning for foreldre å bli med barna inn i hallen. Det eneste unntaket er foreldre som har barn på Gymlek-partiene våre. Vi vil her kreve at foreldrene bruker munnbind hele tiden. Dette er også gjeldende fra mandag 9. november. Dersom man av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind, ta kontakt med bredde@osloturn.no i forkant av treningen.

For å lese mer om Oslo kommunes tiltak, se her: https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/6-november-byradet-innforer-sosial-nedstenging-av-oslo

Smitteverntiltak Haslehallen

Ansatte og medlemmers ansvar

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foresatte og ansatte til enhver tid forholder seg til gjeldende anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern i samfunnet.

Vi forventer at alle som skal inn i Haslehallen har lest og satt seg inn i våre smittevernrutiner. Dersom du har symptomer på sykdom skal du ikke komme på trening. Alle som bruker Haslehallen har et ansvar for å hindre smittespredning.

Generelt

Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meter avstand i forbindelse med trening for barn og unge under 20 år. Det skal fortsatt opprettholdes grupper på maks 20 personer, og det er krav om 1 meter avstand i alle situasjoner utenom treningsaktiviteten, som f. eks. resepsjonsområdet, garderobene og galleriet. Store partier/grupper som overstiger 20 personer i antall deles inn i to eller flere mindre, faste, grupper.

Det skal være mellom 5-10 meter avstand mellom gruppene som trener samtidig.

Enkelte av aktivitetene innenfor turn krever at en trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres ved behov.

Treningstider

Partiene på bredde har 5-15 minutters pause mellom alle partier som trener etter hverandre. Partiene kan ved behov avslutte 5 minutter før treningstiden er ferdig. Pausen er for å unngå oppsamling av mennesker i bygget som skal ut og inn samtidig, samt muliggjør vask og desinfeksjon av utstyr før ny gruppe setter i gang.

Bruk av ytterdører/nødutganger

Partier skal bruke inngangsdøren som er i tilknytning til den hallen de trener i:

  • Gymlek bruker hovedinngangen og går rett opp på galleriet og bruker ikke garderobene
  • Partiene i basishallen benytter hovedinngangen og går inn i hallen via garderoben
  • Partiene i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen og skal oppbevare tingene sine i mellomgangen
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall A benytter inngangen ved siden av hallen direkte inn i konkurransehall A.
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen og oppbevarer ting i garderobene i den hallen.
  • Konkurransegymnaster i basishallen bruker inngangen til troppshallen og garderobe i bomberommet. Må sette sko ved inngangen til troppshall.

De ulike avdelingene lager en oversikt og informerer sine partier og grupper.

Opphold av personer i hall (gymnaster, foresatte og andre)

Personer som ikke har tilknytning til noen partier eller er ansatt i foreningen skal ikke oppholde seg unødig på senteret. Deltakere på gymlek 2-5 år kan ha med seg maks 1 foresatt inn i hallen. Det er fra 9. november 2020 krav om bruk av munnbind.

Ingen gymnaster skal oppholde seg i hallen før eller etter egen trening. Alle skal møte til egen treningstid og forlate hallen etter endt trening.

Alle spørsmål eller henvendelser skal sendes på e-post eller tas per telefon.

«Møtepunkt» for gymnaster og deres foresatte vil være utenfor hallen slik at man kan avtale møtepunkt med sine utøvere.

Bruk av klubbrom, kjøkken og gammel administrasjonsdel

Disse rommene er forbeholdt ansatte. For tiden møter våre ansatte direkte på jobb i hallen.

Bruk av garderober, badstue og toalett

Garderober regnes som utenfor hallen og 1 meter avstand gjelder for alle i garderobene.

Garderobene skal kun brukes til gjennomgang og oppbevaring av personlige eiendeler, og ikke til å skifte eller dusje. Gymnaster skal møte på trening i rent treningstøy, ferdig skiftet og klar til trening. Toalettene vil være åpne for toalettbruk og håndvask. Badstuene vil ikke være i bruk i denne perioden på grunn av økt smittefare.

Kiosksalg

Det vil ikke være kiosksalg på ukedager og arrangement høsten 2020 blant annet for å unngå oppsamling av mennesker. Vaffel- og kiosksalg vil gjenopptas når smittefaren i samfunnet er redusert.

Tilgang på håndsåpe og hånddesinfeksjon

Håndsåpe skal være tilgjengelig på alle toalett og ved alle vasker til enhver tid. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for trenere og ansatte. Gymnaster oppfordres til å ha med hånddesinfeksjon selv.

Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig ved inngangene og ved flere apparater i hall.

Vask av utstyr og apparater

Ansatte får innføring i vaskerutiner som gjelder for utstyr og apparater. Alt utstyr som kan vaskes, skal vaskes når en avdeling overlater utstyret til en annen avdeling. Ved behov skal utstyret også vaskes mellom ulike grupper og partier innad i avdelingen. Flere av turnapparatene kan ikke vaskes.

Personlige eiendeler

Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre enn gymnasten som eier dette.

Drikkeflasker skal settes på tydelige, markerte områder (f.eks. i garderoben) for hvert enkelt parti. Trenere skal ikke sette av tid til felles drikkepauser, og heller oppfordre gymnastene til å drikke før og etter trening.

Førstehjelpsutstyr

Gymnaster må selv ha med sportstape og liknende ved ikke-akutte skader. Kun trenere og resepsjonen skal håndtere førstehjelpsutstyr etter å ha brukt hånddesinfeksjon. Bruk av førstehjelpsutstyr skal rapporteres til administrasjonen.

Apparatplan

Alle partier skal følge oppsatt apparatplan. Dersom man bruker apparater og utstyr i andre haller, skal avdelingen legge til rette for gode rutiner for gjennomgang mellom hallene.

Prosedyrer ved smitte eller karantene

Oslo Turnforening har interne prosedyrer ved eventuell smitte blant medlemmer eller ansatte.  Det er smitteteam og bydelsoverlege som vil kontakte klubb ved eventuell smitte blant våre medlemmer eller ansatte. Klubben har ansvar for å gi en oversikt til eventuelle nærkontakter i Haslehallen og ha lister over hvem dette gjelder. På bakgrunn av vedtak fra bydelsoverlegen vil klubben informere de medlemmer og ansatte dette berører.

Videre tiltak

Vi skal følge rådene til FHI til enhver tid og sikre et trygt miljø for våre gymnaster og ansatte.

Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer om tiltak for smittevern, og denne informasjonen skal til enhver tid ligge tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden.