Tiltak for smittevern

Tiltakene som følger nedenfor er vurdert ut ifra dagens situasjon og basert på anbefalinger og retningslinjer fra myndigheter, NIF og NGTF. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Ansatte og medlemmers ansvar

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foresatte og ansatte til enhver tid forholder seg til gjeldende anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern i samfunnet.

Vi forventer at alle som skal inn i Haslehallen har lest og satt seg inn i våre smittevernrutiner. Dersom du har symptomer på sykdom skal du ikke komme på trening. Alle som bruker Haslehallen har et ansvar for å hindre smittespredning.

Generelt

Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meter avstand i forbindelse med trening for barn og unge under 20 år. Det skal fortsatt opprettholdes grupper på maks 20 personer, og det er krav om 1 meter avstand i alle situasjoner utenom treningsaktiviteten, som f. eks. resepsjonsområdet, garderobene og galleriet. Store partier/grupper som overstiger 20 personer i antall deles inn i to eller flere mindre, faste, grupper.

Det skal være mellom 5-10 meter avstand mellom gruppene som trener samtidig.

Enkelte av aktivitetene innenfor turn krever at en trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres ved behov.

Treningstider

Partiene på bredde har 5-15 minutters pause mellom alle partier som trener etter hverandre. Partiene kan ved behov avslutte 5 minutter før treningstiden er ferdig. Pausen er for å unngå oppsamling av mennesker i bygget som skal ut og inn samtidig, samt muliggjør vask og desinfeksjon av utstyr før ny gruppe setter i gang.

Bruk av ytterdører/nødutganger

Partier skal bruke inngangsdøren som er i tilknytning til den hallen de trener i:

  • Gymlek bruker hovedinngangen og går rett opp på galleriet og bruker ikke garderobene
  • Partiene i basishallen benytter hovedinngangen og går inn i hallen via garderoben
  • Partiene i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen og skal oppbevare tingene sine i mellomgangen
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall A benytter inngangen direkte til konkurransehall A
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen og oppbevarer ting i garderobene i den hallen.
  • Konkurransegymnaster i basishallen bruker inngangen til konkurransehall A eller troppshallen.

De ulike avdelingene lager en oversikt og informerer sine partier og grupper.

Opphold av personer i hall (gymnaster, foresatte og andre)

Personer som ikke har tilknytning til noen partier eller er ansatt i foreningen skal ikke oppholde seg unødig på senteret. Foresatte på gymlek kan være tilstede, men oppholde seg utenfor motorikksalen mens trening pågår. Ingen andre skal være i hallen. Unntak må avklares med administrasjonen.

Ingen gymnaster skal oppholde seg i hallen før eller etter egen trening. Alle skal møte til egen treningstid og forlate hallen etter endt trening.

Alle spørsmål eller henvendelser skal sendes på e-post eller tas per telefon.

«Møtepunkt» for gymnaster og deres foresatte vil være utenfor hallen slik at man kan avtale møtepunkt med sine utøvere.

Våre trenere kan bruke oppholdsrom (se neste avsnitt) før jobb. Gymnaster som jobber som trenere kan kun oppholde seg i hallen før jobbvakten sin, og ikke i forbindelse med egen trening.

Bruk av klubbrom, kjøkken og gammel administrasjonsdel

Disse rommene er forbeholdt ansatte.

Bruk av garderober, badstue og toalett

Garderober regnes som utenfor hallen og 1 meter avstand gjelder for alle i garderobene.

Garderobene skal kun brukes til gjennomgang og oppbevaring av personlige eiendeler, og ikke til å skifte eller dusje. Gymnaster skal møte på trening i rent treningstøy, ferdig skiftet og klar til trening. Toalettene vil være åpne for toalettbruk og håndvask. Badstuene vil ikke være i bruk i denne perioden på grunn av økt smittefare.

Kiosksalg

Det vil ikke være kiosksalg på ukedager og arrangement høsten 2020 blant annet for å unngå oppsamling av mennesker. Vaffel- og kiosksalg vil gjenopptas når smittefaren i samfunnet er redusert.

Tilgang på håndsåpe og hånddesinfeksjon

Håndsåpe skal være tilgjengelig på alle toalett og ved alle vasker til enhver tid. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for trenere og ansatte. Gymnaster oppfordres til å ha med hånddesinfeksjon selv.

Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig ved inngangene og ved flere apparater i hall.

Vask av utstyr og apparater

Ansatte får innføring i vaskerutiner som gjelder for utstyr og apparater. Alt utstyr som kan vaskes, skal vaskes når en avdeling overlater utstyret til en annen avdeling. Ved behov skal utstyret også vaskes mellom ulike grupper og partier innad i avdelingen. Flere av turnapparatene kan ikke vaskes.

Personlige eiendeler

Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre enn gymnasten som eier dette.

Drikkeflasker skal settes på tydelige, markerte områder (f.eks. i garderoben) for hvert enkelt parti. Trenere skal ikke sette av tid til felles drikkepauser, og heller oppfordre gymnastene til å drikke før og etter trening.

Utøvere som benytter magnesium må ha personlig boks for dette.

Førstehjelpsutstyr

Gymnaster må selv ha med sportstape og liknende ved ikke-akutte skader. Kun trenere og resepsjonen skal håndtere førstehjelpsutstyr etter å ha brukt hånddesinfeksjon. Bruk av førstehjelpsutstyr skal rapporteres til administrasjonen.

Apparatplan

Partier og grupper bør så langt det er mulig gjennomføre trening i en hall. Dersom det er nødvendig å bruke apparater og utstyr i andre haller, skal avdelingen legge til rette for gode rutiner for gjennomgang mellom hallene.

Videre tiltak

Vi skal følge rådene til FHI til enhver tid og sikre et trygt miljø for våre gymnaster og ansatte.

Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer om tiltak for smittevern, og denne informasjonen skal til enhver tid ligge tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden.