Sorter kurskalender:
Vis som:
Mandag
kl 14:30 - 16:15

TurnAkademiet

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2014 1 dag

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2011 man+ons

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2013 man+ons

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Jenter 2015-2012 man+ons

kl 16:30 - 17:30

GymX Basistrening

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2011 man+ons

kl 16:30 - 18:00

Troppsturn Jenter 2011 man+ons

kl 17:00 - 18:30

Tropp Gutter 2011 1 dag

kl 17:00 - 18:30

Tropp Gutter 2010 1 dag

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2012 1 dag

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2015 man+ons

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Jenter 2015-2012 1 dag

kl 18:15 - 19:45

Tropp Gutter 2009 man+ons

kl 18:15 - 19:45

Troppsturn Jenter 2009 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2010 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2008 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2010 1 dag

kl 18:45 - 20:15

Apparat Gutter 2011-2008 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2008 1 dag

kl 19:00 - 21:00

Herreveteraner

kl 19:00 - 20:30

Tropp jenter 2011 1 dag

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn jenter 2009 1 dag

kl 19:00 - 21:00

Turn for ungdom Apparat 2007-2003 man+ons

kl 19:30 - 21:00

Oslo Mix-Team

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 man+ons

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 1 dag

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for voksne 2 dager

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for Voksne 1 dag

Tirsdag
kl 14:30 - 16:15

TurnAkademiet

kl 16:10 - 17:00

Gymlek F&B 2019-2018

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2008-2009 tirs+tors

kl 16:30 - 18:00

Apparatturn Jenter 2011 1 dag

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2014 tirs+tors

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Jenter 2015-2012 1 dag

kl 16:30 - 18:00

Troppsturn Jenter 2008 tirs+tors

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2013 1 dag

kl 16:35 - 17:25

Gymlek 2017

kl 17:05 - 17:55

Gymlek F&B 2019-2018

kl 17:30 - 18:20

Gymlek 2017

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Jenter 2015-2012 tirs+tors

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2012 tirs+tors

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2015 1 dag

kl 18:00 - 19:30

Apparatturn Jenter 2009 1 dag

kl 18:00 - 18:50

Gymlek 2016

kl 18:15 - 19:45

Tropp Gutter 2010 tirs+tors

kl 18:15 - 19:45

Troppsturn Jenter 2010 tirs+tors

kl 18:25 - 19:15

Gymlek 2016

kl 18:45 - 20:15

Apparat Gutter 2011-2008 tirs+tors

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn Jenter 2009 tirs+tors

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn Jenter 2011 tirs+tors

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn Jenter 2010 1 dag

kl 19:00 - 20:30

Oppvisning Ungdom 2008-2005

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 tirs+tors

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for Voksne 1 dag

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for voksne 2 dager

Onsdag
kl 07:00 - 08:00

GymX Basistrening

kl 16:10 - 17:00

Gymlek F&B 2019-2018

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2013 man+ons

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Jenter 2015-2012 man+ons

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2012 1 dag

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2011 man+ons

kl 16:30 - 18:00

Troppsturn Jenter 2011 man+ons

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2011 man+ons

kl 16:35 - 17:25

Gymlek F&B 2019-2018

kl 17:00 - 18:30

Tropp jenter 2011 1 dag

kl 17:00 - 18:30

Tropp Gutter 2008-2009 1 dag

kl 17:05 - 17:55

Gymlek 2017

kl 17:30 - 18:20

Gymlek 2017

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2014 1 dag

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2015 man+ons

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Jenter 2015-2012 1 dag

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2014 1 dag

kl 18:00 - 18:50

Gymlek 2016

kl 18:15 - 19:45

Tropp Gutter 2009 man+ons

kl 18:15 - 19:45

Troppsturn Jenter 2009 man+ons

kl 18:25 - 19:15

Gymlek 2016

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2010 1 dag

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2010 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparat Gutter 2011-2008 man+ons

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn jenter 2008 man+ons

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn Jenter 2008 1 dag

kl 19:00 - 20:30

Tropp Gutter 2009 1 dag

kl 19:00 - 21:00

Turn for ungdom Apparat 2007-2003 man+ons

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn jenter 2009 1 dag

kl 19:00 - 21:00

Herreveteraner

kl 19:30 - 21:00

Oslo Mix-Team

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 man+ons

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 1 dag

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for voksne 2 dager

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for Voksne 1 dag

Torsdag
kl 14:30 - 16:15

TurnAkademiet

kl 16:10 - 17:00

Gymlek F&B 2019-2018

kl 16:30 - 18:00

Tropp Gutter 2008-2009 tirs+tors

kl 16:30 - 18:00

Apparatturn Jenter 2011 1 dag

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Jenter 2015-2012 1 dag

kl 16:30 - 18:00

Troppsturn Jenter 2008 tirs+tors

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2014 tirs+tors

kl 16:30 - 17:30

Turnstigen Gutter 2015 1 dag

kl 16:35 - 17:25

Gymlek 2017

kl 17:05 - 17:55

Gymlek F&B 2019-2018

kl 17:30 - 18:20

Gymlek 2017

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Jenter 2015-2012 tirs+tors

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2012 tirs+tors

kl 17:35 - 18:35

Turnstigen Gutter 2013 1 dag

kl 18:00 - 19:30

Apparatturn Jenter 2009 1 dag

kl 18:00 - 18:50

Gymlek 2016

kl 18:15 - 19:45

Troppsturn Jenter 2010 tirs+tors

kl 18:15 - 19:45

Tropp Gutter 2010 tirs+tors

kl 18:25 - 19:15

Gymlek 2016

kl 18:45 - 20:15

Parkour 2011-2003 1 dag

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn Jenter 2011 tirs+tors

kl 18:45 - 20:15

Apparatturn Jenter 2009 tirs+tors

kl 18:45 - 20:15

Apparat Gutter 2011-2008 tirs+tors

kl 19:00 - 20:30

Oppvisning Ungdom 2008-2005

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn Jenter 2008 1 dag

kl 19:00 - 20:30

Troppsturn Jenter 2010 1 dag

kl 20:00 - 21:30

Turn for ungdom Tropp 2007-2003 tirs+tors

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for Voksne 1 dag

kl 20:15 - 21:45

Parkour 2011-2003 1 dag

kl 20:15 - 21:45

GymX Turn for voksne 2 dager

Fredag
kl 16:00 - 16:50

Gymlek F&B 2019-2018

kl 16:55 - 17:45

Gymlek 2017

kl 17:50 - 18:40

Gymlek 2016

Lørdag
kl 10:35 - 11:25

Gymlek F&B 2019-2018

kl 11:00 - 11:50

Gymlek F&B 2019-2018

kl 11:00 - 12:00

Turnstigen 2015+2014 gutter

kl 11:00 - 12:00

Turnstigen 2014+2013 jenter

kl 11:30 - 12:20

Gymlek F&B 2019-2018

kl 11:55 - 12:45

Gymlek F&B 2019-2018

kl 12:15 - 13:15

Turnstigen 2013+2012 gutter

kl 12:15 - 13:15

Turnstigen 2012+2015 jenter

kl 12:25 - 13:15

Gymlek 2017

kl 12:50 - 13:40

Gymlek 2017

kl 13:20 - 14:10

Gymlek 2016

kl 13:45 - 14:35

Gymlek 2016

Søndag