Turn for 5. klasse og eldre. f. 2011-2003

Her finner du informasjon om våre partier for troppsturn, apparatturn, parkour, og oppvisningsturn for ungdom.

Hos oss kan 5.-8. klasse melde seg på partier med enten troppsturn eller med apparatturn. Nedover på denne siden finner du informasjon om treningstilbudet til 9. klasse og eldre som heter Turn for Ungdom. Nederst finner du informasjon om partitilbudet akrobatikk/parkour for gutter, samt ungdomspartiet vårt for de som vil delta på nasjonale og internasjonale oppvisningsstevner.

Troppsturn og Apparatturn f. 2011-2008

Dette er ikke partier som deltar på eksterne konkurranser.

På våre troppsturn-partier trener man hovedsakelig i apparatene tumbling og trampett. Hver treningsøkt består av oppvarming, styrketrening og teknikktrening. Troppsturn er en gren med mange høye hopp. Flere som går på disse partiene kan få prøve seg på elementer som saltoer forover og bakover, flikkflakk og stift, men det forutsetter at man trener mye på basiselementer som rulle, håndstående og hjul.

Oslo Turnforening har flere NM-Gull og medaljer i troppsturn og Norge er per i dag blant Europas beste lag. Du kan lese mer om konkurransegrenen Troppsgymnastikk HER.

Våre apparatturn-partier bruker apparater som bom, skranke, svingstang, ringer etc. i sin trening. Guttene og jentene har forskjellige apparater og trener derfor på forskjellige partier. Det er krevende å drive med turn, og øktene består av oppvarming, styrketrening og deretter trening i ett eller to apparater. Man trener sjelden alle apparatene i løpet av en trening, det er altfor mange av dem! Med god grunntrening kan man jobbe videre med elementer som saltoer, flikkflakk, stift og smetterling.

Oslo Turnforening har flere NM-gull og medaljer både individuelt og som lag i apparatturn. Vår gymnast Sofus Heggemsnes er eneste mannlige turner fra Norge som ble kvalifisert til OL i Tokyo i 2021. Du kan lese mer om konkurransegrenene Turn Kvinner HER og Turn Menn HER.

Treningstilbud skoleåret 2021/2022

Skoleåret 2021/2022 trener troppsturn- og apparatturn-partiene enten 1 eller 2 dager i uken. Treningen varer i ca 90 minutter. Det er egne gutte- og jentepartier og partiene er delt i årskull.

Turn for ungdom f. 2007-2003

Turn for ungdom er ungdommenes treningskonsept i Oslo Turnforening. Nybegynnere får en introduksjon i grunnleggende turnelementer på partiene som går en dag i uken, mens viderekomne trener både 1 og 2 dager i uken på sitt nivå, noen bruker treningen som supplement til annen idrett. Når man har drevet med noe lenge, er det også viktig å forandre litt på ting både for å oppleve noe nytt og for å bli bedre på det man allerede kan. Derfor er det fint å ha en arena der ungdommene selv blir bevisste på treningen sin. Det ønsker vi at Turn for Ungdom skal være.

Turn for Ungdom har to ulike treningstilbud, apparatturn og troppsturn. Dette for at gymnastene kan trene mest på den turngrenen de selv ønsker. Tilbudet er en forlengelse av partiene for 5.-8. klasse og du kan lese mer om tilbudet ovenfor. Ungdom kan likevel få mulighet til å trene i andre apparater dersom det er ønskelig og det er plass i hallen.

Våre ungdommer har gitt innspill på at det sosiale miljøet kan oppleves som viktigere enn treningen. Derfor inviterer vi til treningsamlinger, sosiale eventer og oppvisning- og konkurransearrangement på lavterskelnivå for de som ønsker det. Full Out Challenge er et konsept som startet høsten 2018, dette består av turn, akrobatikk og parkour, i tillegg til pizzaspising og god stemning. Turn for ungdom apparatturn og/eller troppsturn trener 1 eller 2 dager i uken og treningen varer i ca 90 minutter. Partiene skiller ikke på gutter og jenter. Nytt til høsten 2021 er tilbud om to timer trening med apparatturn, to ganger i uken.

Oppvisningstropp f. 2007-2003

Er du glad i show, dans, samarbeid og å reise rundt på oppvisninger?

Oppvisningspartiet er et konkurrerende breddeparti som reiser lokalt, nasjonalt og internasjonalt på oppvisningsstevner som Eurogym og Gym for Life Challenge. Partiet deltar på minst 1 oppvisningskonkurranse i året.

Partiet trener akrobatikk (pyramider, kast m.m.), turn og dans. De er avhengig av godt oppmøte og utøvere som kan forplikte seg til noen helgearrangement og ekstra treninger/samlinger i året. Partiet følger i utgangspunktet semesteret til bredde, med mindre det er oppvisninger utenom vanlig semester. Noen av de store, internasjonale stevnene arrangeres i løpet av sommerferien. Det er valgfritt å delta på de store stevnene, men partiet trener på programmet som skal vises frem.

Troppen trener tirsdager og torsdager fra kl. 19.00-20.30. Prisen er tilsvarende våre 2-dager i uken partier og semestrene er like lange. Når det er oppvisninger utenfor semester vil vi sette opp ekstra trening med en liten ekstra kostnad frem til stevnet.

Her kan dere se programmet troppen utførte da de vant «Gym for Life Challenge» i Oslo og Akershus turnkrets våren 2019:

https://youtu.be/Rcv8vgkXvzo

Dersom det er ledige plasser er det åpen påmelding til dette partiet. Fordi det er ønskelig med ytterligere dialog med gymnastene skjer imidlertid påmelding via mail til bredde@osloturn.no.

Parkour 2011-2003

Partiet er for alle som er interessert i turn og parkour. Her får du en innføring i ulike elementer og blir utfordret i trygge omgivelser. Vår fulltidsansatte trener Eirik har spisskompetanse innen parkour og har hovedansvar for dette tilbudet. Treningen varer i 90 minutter og går 1 dag i uken.

Se vår video fra trening: https://fb.watch/82WxirxwRr/

Konkurranser og oppvisninger

Vi har egne konkurransepartier som følger konkurransesesongen og som ikke er åpne for påmelding. Bestemmelsene innenfor de ulike konkurransegrenene legger føringer for hvem som kan delta i konkurranser. Dersom du er interessert i konkurransepartier må du sende en mail til haslehallen@osloturn.no som kan henvise deg til riktig kontaktperson hos oss. Våre konkurransepartier er for tiden fulle og det er ingen ledige plasser.

Hvert semester har vi for våre breddepartier Vår- og Høstoppvisning som du kan lese mer om under våre arrangement.