TurnAkademiet f. 2014-2008

TurnAkademiet er et treningstilbud for barn fra 2.-4. klasse og 5.-8. klasse med åpningstider fra kl. 14.00-16.30. Treningsaktiviteten pågår mellom ca. kl. 14.30-16.30.

Hvem kan begynne på TurnAkademiet Haslehallen?

Vi har to partier på TurnAkademiet:

  • TurnAkademiet 2.-4. klasse for barn f. 2014-2012
  • TurnAkademiet 5.-8. klasse for barn og unge f. 2011-2008

Partiene er både for gutter og jenter. Tilbudet er for alle som har lyst til å lære og turne, eller bli enda bedre til å turne. Gymnastene får trene i mange apparater og får kjennskap til både troppsturn og apparatturn. Målet er å lære god grunnteknikk i turn, og å bygge videre på denne. Men det viktigste målet for oss er at gymnastene har det morsomt på trening, føler mestring og treningsglede gjennom å turne hos oss.

Treningstider for TurnAkademiet

Skoleåret 2021/2022 tilbys trening 1 eller 2 dager i uken, fordelt på følgende hverdager:

  • Mandag: 1 dag i uken
  • Tirsdag 1 dag i uken
  • Torsdag 1 dagen i uken
  • Tirsdag + Torsdag 2 dager i uken*

TurnAkademiet åpner turnhallen kl. 14.00, og det er mulig å komme inn i resepsjonområdet da. Treningen pågår mellom ca. kl. 14.30-16.30, og kjernetiden er 14.45-16-15. Før vi starter trening skal alle oppholde seg i resepsjonområdet hvor en trener vil være sammen med barna. Man kan spise mat, gjøre lekser o.l. i hallen dersom man ønsker det. Garderobene er åpne og kan brukes. Det er ikke lov å gå inn i turnhallen før treningen begynner. Når treningen er ferdig hentes gymnastene i resepsjonområdet eller går hjem selv.

*Det er ikke mulig å trene til 2 dager i uken-pris ved å kombinere mandag+tirsdag eller mandag+torsdag.

Varighet på semesteret

For skoleåret 2021/2022 holder TurnAkademiet åpent følgende uker:

  • Høstsemester 2021: Uke 34 t.o.m uke 49 (unntatt høstferien). Med forbehold om smittesituasjon.
  • Vårsemester 2022: Uke 2 t.o.m uke 23 (unntatt vinter- og påskeferien). Med forbehold om smittesituasjon.

Vi holder stengt i alle skoleferier og på røde dager. Vi holder åpent når skolen har planleggingsdager. Vi har normal åpningstid disse dagene. TurnAkademiet har lengre semestre enn andre breddepartier.

Trenere

Våre dyktige fulltidsansatte trenere i samarbeid med landslagsutøvere har ansvar for det sportslige opplegget. Det er mellom 4-6 trenere som jobber på TurnAkademiet.

Hall og utstyr

Vi trener i Norges flotteste anlegg for gymnastikk og turn, og TurnAkademiet har mulighet til å benytte store deler av anlegget uten andre partier til stede i hallen.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte TurnAkademiet ved e-post til bredde@osloturn.no eller telefon til 23 24 62 80.

Priser 2021

Prisene finner du ved å trykke på denne linken

Kursavgiften faktureres i sin helhet ved påmelding til TurnAkademiet. Ta kontakt med administrasjonen på okonomi@osloturn.no for spørsmål ang. fakturaen.

*Medlemskontingent på kr. 475,- per kalenderår kommer i tillegg til treningsavgift. Medlemskontingenten dekker forsikringer og medlemskap i Oslo Turnforening og betales 1 gang i året.

Henteavtaler

Vi har ingen henteavtaler / samarbeid med skoler om transport.

Fradragsrett for betaling av pass og stell av barn

Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole skal anses som pass og stell, og omfattes av reglene om foreldrefradrag, jf. skatteloven § 6-48. TurnAkademiet skal derfor sende opplysninger til Skatteetaten om utgifter foresatte har hatt for pass og stell av barn hos oss.

For at den enkelte skal kunne nyttiggjøre seg fradraget, trenger vi fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn på den som skal ha foreldrefradraget.

For ytterligere informasjon om fradragsretten vises til Skatteetatens sider: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/10/

Vi sender ut skjema for fradragsrett etter endt kalenderår.  Ta kontakt på okonomi@osloturn.no dersom spørsmål rundt foreningens håndtering.