Turnforeninger

Oslo Turnforening ønsker å dele den flotte hallen med så mange som mulig!

På grunn av vårt store medlemstall og egen aktivitet er det ikke mange timene per uke som kan leies ut til eksterne leietakere.

I ukedagene er det ikke mulig å leie Haslehallen på kveldstid på grunn av egen aktivitet. Det er ledig på dagtid. Denne tiden er hovedsakelig forbeholdt skoler og barnehager.

I helgene er det mulig å leie følgende haller*:

Konkurransesal B 

Lørdager kl. 12.00-15.00

Konkurransesal A 

Søndager klokken 13.00-19.00

Basissal 

Søndager klokken 13.00-19.00

Motorikksalen

Søndager 13.00-19.00

Se priser for leie her

*med forbehold om at at Oslo Turnforening ikke har interne samlinger eller konkurranser