For turnforeninger

På grunn av corona-smitte tar vi ikke imot leietakere inntil videre.

På grunn av vårt store medlemstall og egen aktivitet er det ikke mange timene per uke som kan leies ut til eksterne leietakere.

I ukedagene er det ikke mulig å leie Haslehallen på kveldstid på grunn av egen aktivitet. Det er ledig på dagtid. Denne tiden er hovedsakelig forbeholdt skoler og barnehager.

I helgene er det mulig å leie følgende haller*:

Konkurransesal B 

Lørdager kl. 12.00-15.00

Konkurransesal A 

Søndager klokken 15.00-19.00

Basissal 

Søndager klokken 15.00-19.00

Motorikksalen

Søndager 15.00-19.00

Se priser for leie her

*med forbehold om at at Oslo Turnforening ikke har interne samlinger eller konkurranser