Våre arrangement

Her finner du en oversikt over Oslo Turnforenings faste arrangementer

Oslo Aspiranten
Oslo Aspiranten arrangeres hver vår for konkurransegrenene Turn Kvinner og Turn Menn. Konkurransen er for gymnaster i alderen 6-10 år fra Oslo og Akershus. Fokuset er mestringsfølelse og idrettsglede. Det foregår lik premiering til alle.

Oslo Rekrutten
Oslo Rekrutten arrangeres hver høst for konkurransegrenen Troppsgymnastikk. Konkurransen er for gymnaster i alderen 11-13 år. Lag og foreninger fra Oslo og Akershus inviteres. Oslo Rekrutten skal oppleves om en trygg konkurranse for nye og spente rekrutter. Alle deltagere mottar deltagerpremie.

Vår– og høstoppvisning
Vår- og høstoppvisning arrangeres hvert år og er et internt arrangement for våre breddegymnaster i alderen 6-15 år. I tillegg pleier de yngste aspirantene/gymnastene fra våre konkurransepartier å delta. Hvert år møter det opp flere hundre, spente og forventningsfulle, gymnaster og foresatte til vår- og høstoppvisning. Her viser gymnastene hva de trener på i løpet av semesteret. Konkurransen følger ikke et reglement, men en intern klubbstige. Det er oppvisning i både apparatturn og troppsturn. Oppvisningen legger fokus på mestring og idrettsglede, og alle gymnaster får premie.

Unni & Haralds Pokaler
Unni og Haralds Pokaler har lange tradisjoner i Oslo Turnforening. Konkurransen er Norges eneste internasjonale konkurranse og har deltagelse fra hele landet som flere europeiske klubber. Konkurransen er for junior- og seniorgymnaster i grenene Turn Kvinner og Turn Menn som dømmes etter FIG reglement. Nordiske land inviteres også til en rekruttkonkurranse fredagen i forkant av Unni og Haralds Pokaler. Det deles ut pengepremier til mangekampvinnere, og vandrepokalene deles ut til beste norske kvinnelige og mannlige seniorgymnast.

Oslo Open
Oslo Open er en tradisjonsrik konkurranse i Troppsgymnastikk og tiltrekker seg stor nasjonal deltagelse i junior – og seniorklassen. Fra 2017 endret Oslo Open plassering fra vår- semesteret til høstsemesteret. Oslo Turnforening har også et ønske om at konkurransen skal tiltrekke seg større internasjonal deltagelse enn tidligere og kommer til å satse stort på dette fra 2019.

Oslo Plaketten
Oslo Plaketten er en årlig konkurranse for Turn Kvinner og Turn Menn som arrangeres hver høst. Under Oslo Plaketten konkurreres det i Aspirant, Rekrutt og Stige. I 2018 deltok også gymnaster i Special Olympics for Turn Menn og RG. Konkurransen er i hovedsak for gymnaster i området Oslo og Akershus.

Åpent Hus
Hver mai arrangerer Oslo Turnforening Åpent Hus for våre gymnaster som en avslutning på vårsemesteret. Åpent Hus er et gratis arrangement som går over to ettermiddager hvor alle er velkommen til å delta, både våre medlemmer og deres søsken og venner. Det settes opp en hinderløype i hele anlegget som barna turner seg gjennom. Grillene fyres opp utenfor og alle barna får is når de er ferdig turnet!

Full Out Challenge
Full Out Challenge er et nytt konsept som tilbys til ungdommene i klubben. Arrangementet er en treningssamling hvor gymnastene utfordres i dans, akrobatikk, tricking, trampoline m.m. Det stilles ingen krav til nivå og ferdigheter. Arrangementet avsluttes med en lagkonkurranse – Full Out Challenge – hvor man skal gjennom ulike utfordringer som plantekonkurranse, Ninja Warrior-inspirert hinderløype, turnstafetter m.m. Det er ingen publikum eller høytideligheter, her er det bare fokus på turn, trening og sosialt samvær.

Turnskole/ Saltouke
Oslo Turnforening arrangerer Turnskole/Saltouke i vinter-, sommer- og høstferien. Turnskolen er for barn i 1.-4. klasse, og saltouken er for barn i 5.-8. klasse. Arrangementet er også åpent for gymnaster som ikke er medlem i foreningen. I løpet av uken får gymnastene prøve seg i samtlige av apparatene Oslo Turnforening har å tilby, som for eksempel trampoline, tumbling, airtrack, bom, skranke, ringer m.m. Uken avsluttes med et show for foresatte.

Oslo TeamGymsamling
Hvert år avholder TeamGym-avdelingen i Oslo Turnforening en treningssamling kombinert med et trenerseminar. Treningssamlingen er for gymnaster 13 år og eldre. Gjennom helgen vil det være flere økter fordelt på fredag, lørdag og søndag. Gymnastene deles inn i grupper på tvers av klubber for å skape en sosial arena for gymnastene. Trenerne består av trenere fra Oslo Turnforening, i tillegg til at det vanligvis innhentes en ekstern trener. Formålet med trenerseminaret er at det skal være kunnskapshevende og inspirerende, dog gir seminaret ingen formell kompetanse. Det vil tilbys to ulike trenerseminar, ett for tumbling og trampett og ett for frittstående. Det vil være Oslo Turnforenings egne trenere som utarbeider og avholder kursene.