Vår- og høstoppvisning

Våroppvisning 25.-26. april 2020 i Haslehallen

Det blir dessverre ikke Våroppvisning våren 2020, men vi håper på å kunne gjennomføre høstoppvisning som normalt. Dato for denne oppvisningen kommer senere. 

Vår- og høstoppvisningen er en oppvisning hvor gymnastene får mulighet til å vise frem øvelser som de har øvd litt på i de ulike apparatene.