Vår- og høstoppvisning

Vår- og høstoppvisningen er en oppvisning hvor gymnastene får mulighet til å vise frem øvelser som de har øvd litt på i de ulike apparatene.

Høstoppvisning 2020 var planlagt 7.-8. november. Vi kommer per nå ikke til å gjennomføre høstoppvisning som planlagt. Vi ser på alternative arrangement og samlinger for breddegymnastene våre.