Ansatte

For mer informasjon om den enkelte trener, klikk på bilde.

Faste ansatte:

    

Mari Eliassen,                                              Maren Kavli
Sportslig Leder Konk. grener                Koordinator konkurransegrener
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolai Meredith,                          Mike Andersen,                          Aske Ammentorp
Hovedtrener Tropp                       Trener Tropp                              Trener Tropp

Henrik Moum                               Nicholas Jørgensen
Trener Tropp                                Trener Tropp

 

Trenere:

_onm5566-11  

Margrete Ognedal Pettersen                        Runar Leirvik                                     Andrea Thunem
Frittståendetrener                                              Trener                                       Trener/Frittståendetrener
Rekr., Jr. Jenter og Sr. Kvinner         Rekrutt  & Junior TG                               Rekrutt & Junior NK

   

Mikkel Ellertsen                                       Lea Wiggen Kramhøft                                 Karin Åkesson
Trener/frittståendetrener                         Frittståendetrener                                Frittståendetrener
Junior NK                                                             Rekrutt                                                 Junior Gutter

 
Jonathan Leon Solheim
Trener/frittståendetrener
Rekrutt