Ansatte

For mer informasjon om den enkelte trener, klikk på bilde.

Faste ansatte:

    

Mari Eliassen,                                              Maren Kavli
Sportslig Leder Konk. grener                Koordinator konkurransegrener

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolai Meredith,                          Mike Andersen,                          Aske Ammentorp
Hovedtrener Tropp                       Trener Tropp                              Trener Tropp

Henrik Moum                               Nicholas Jørgensen
Trener Tropp                                Trener Tropp

 

Trenere:

_onm5566-11    

Margrete Ognedal Pettersen               Andrea Nordal Thunem                            Karin Åkesson
Frittståendetrener                                      Frittståendetrener                            Frittståendetrener

   

Mikkel Ellertsen                                       Lea Wiggen Kramhøft                            Mads Mai-The
Trener                                                           Frittståendetrener                                        Trener