Bli medlem

For å trene i Oslo Turnforening må man være medlem. Dette gjøres ved å betale en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester man deltar på aktivitet.

Medlemskontingent

Treningsavgift

Påmelding våren 2024

Påmeldingen til påbegynt semester er i utgangspunktet stengt, men ved ønske om deltakelse i løpet av høsten 2023, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med resepsjonen.hasle@osloturn.no. Her kan vi sammen kartlegge muligheter for plass på et parti.

Semesterstart for alle breddepartier våren 2024 er 15 januar (uke 3). TurnAkademiet har første trening 8. januar. Ved å melde deg eller ditt barn på et breddeparti, aksepterer du våre vilkår for påmelding.

Foreløpige påmeldingsdatoer

Alle som skal fortsette på samme parti som høsten 2023

Medlemmer som skal fortsette på samme parti som foregående semester, kan fylle ut innmeldingsskjemaet i Spond. Dette blir sendt på e-post. Husk derfor å sjekke søppelpost. Fortrinnsretten varer til og med 28. november. Når påmeldingsperioden er utløpt vil ledige plasser bli tildelt de som har levert bytteskjema. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Alle som ønsker å bytte treningstilbud, treningsdag eller -tid

Alle som ønsker å bytte treningsdag eller -tid, eller fra 1 til 2 dager i uken skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden 7. november kl. 1200. Dette gjelder også de som ønsker å bytte fra Turnstigen til TurnAkademiet eller fra Tropp til Apparat. Bytteskjema gjelder som påmelding og du vil ikke miste plassen på det partiet du har fortrinnsrett på. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgiften. Du har selv ansvar for at din e-postadresse er korrekt. Husk å sjekke e-post og søppelpost regelmessig. Bytteskjema med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn. Svar på bytteskjema kan forventes innen utgangen av 15. desember.

Alle deltakere på Turnskole/Saltouke eller de som har stått på venteliste høsten 2023

Alle som har stått på venteliste, deltatt på årets aktivitetsuker eller turnet på Treningshuset høsten 2023, skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden. I skjemafeltet «Fra parti» skriver du «Venteliste», «Turnskole uke 40» eller tilsvarende. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgift. Du har selv ansvar for å følge med på e-post og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame. Bytteskjemaer med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn. Svar på bytteskjema kan forventes innen utgangen av 15. desember.

Påmelding for alle som ikke turnet hos oss høsten 2023

Påmelding gjøres ved å klikke på ønsket påmeldingslink og deretter opprette en medlemsprofil i Spond. Påmeldingslinkene vil publiseres på en side som kalles «Påmeldingsider våren 2024». Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført. Vi anbefaler medlemmer og foresatte til å laste ned Spond-appen.

Bytteskjema vil publiseres her 7. november kl. 12:00.

Utmelding

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom eget utmeldingsskjema på våre nettsider jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.

Utstyr og andre utgifter

Turn er ikke en utstyrskrevende idrett for deltakerne, men veldig utstyrskrevende for foreningen. Turnerne ved våre breddeaktiviteter har ingen krav til utstyr annet enn enkelt treningstøy. Turnerne på konkurransegrener må til enhver tid sørge for å ha riktig foreningsdrakt og foreningsdress ved representasjon av Oslo Turnforening på konkurranser. Konkurranseutøvere må også stå for småutstyr som reimer, glattstanghansker, etc. selv. Dersom turnerne deltar på arrangement eller aktiviteter utenom vanlig treningstid vil det tilløpe ekstra kostnader. Eksempler på dette er treningssamlinger, konkurranser, kretsturnstevnet, turnskole m.m. Konkurranseutøvere betaler egenandel ved konkurranser og samlinger.

Økonomisk støtte

Oslo Turnforening har et ønske om at alle som har lyst skal få turne, uavhengig av økonomisk situasjon. Oslo Turnforening har ingen interne støtteordninger, men vi søker til bydelen for støtte til betaling av treningsavgift for de som har behov. Send e-post til okonomi@osloturn.no for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Treningsavgift for barn og ungdom 2024

Parti/Gruppe1 dag i uken2 dager i uken
Gymlek 2-5 år (50 min) lørdag2500,-
Gymlek 2-5 år (50 min)2630,-
Turnstigen 6-9 år (60 min) lørdag2760,-
Turnstigen 6-9 år (60 min)2910,-4810,-
Alle partier 10 år og eldre (90 min)3230,-5500,-
Turn for Ungdom, Apparat (120 min)5960,-
TurnAkademiet4750,-7400,-
Paraturn 1.-8. klasse (75 min)3230,-

Pris for aktivitetsuker i skoleferieukene; uke 8, 26, 32, 33 og 40 2024

Aktivitet/GruppePris per uke
Turnskole (1.-4. klasse)2900,-
Saltouke (5.-8. klasse)2900,-

Treningsavgift for voksne 2024

Parti/Gruppe1 gang i uken2 ganger i uken
GymX Voksne morgen2500,-
GymX Turn for voksne3230,-5500,-
GymX Hjertegod dagtid1910,-
GymX Mor & Baby 5 uker940,-