Bli medlem

For å trene i Oslo Turnforening må man være medlem. Dette gjøres ved å betale en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester man deltar på aktivitet.

Medlemskontingent

BLI STØTTEMEDLEM

Treningsavgift

Påmelding for høsten 2024.

Semesterstart for alle breddepartier høsten 2024 er 26. august (uke 35). TurnAkademiet har oppstart 19. august (uke 34).

Foreløpige påmeldingsdatoer for høsten 2024:

Alle som skal fortsette på samme parti som våren 2024

Medlemmer som skal fortsette på samme parti som foregående semester, kan fylle ut innmeldingsskjemaet i Spond. Dette blir sendt på e-post og i Spond app. Husk derfor å sjekke søppelpost. Fortrinnsretten vil vare i 15 dager (7. mai til 22. mai) for alle som trener med flere årskull, og i 22 dager (7. mai til 29. mai) for alle som kun trener med samme årskull. Når påmeldingsperioden er utløpt vil ledige plasser bli tildelt de som har levert bytteskjema. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Alle som bytter treningskonsept (alle f. 2018, 2014, 2010 og 2003)

Medlemmer som skal bytte treningskonsept fra foregående semester, kan fylle ut innmeldingsskjemaet i Spond. Dette blir sendt på e-post og i Spond app. Husk derfor å sjekke søppelpost. Fortrinnsretten vil vare i 7 dager (22. mai til 29. mai).  Når påmeldingsperioden er utløpt vil ledige plasser bli tildelt de som har levert bytteskjema. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført. Vi gjør oppmerksom på at vi følger førstemann til mølla prinsippet på denne påmeldingen, fortrinnsretten gjelder kun før nye medlemmer.

Alle som ønsker å bytte treningstilbud, treningsdag eller -tid

Alle som ønsker å bytte treningsdag eller -tid, eller fra 1 til 2 dager i uken skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden. Dette gjelder også de som ønsker å bytte fra Turnstigen til TurnAkademiet eller fra Tropp til Apparat. Bytteskjema gjelder som påmelding og du vil ikke miste plassen på det partiet du har fortrinnsrett på. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgiften. Du har selv ansvar for at din e-postadresse er korrekt. Du vil få svar på bytteskjema med lenke til påmelding senest i løpet av 11. juni. Husk å sjekke e-post og søppelpost regelmessig. Bytteskjema med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn.

Alle deltakere på Turnskole/Saltouke eller de som har stått på venteliste våren 2024

Alle som har stått på venteliste, deltatt på årets aktivitetsuker eller turnet på Treningshuset våren 2024, skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden. I skjemafeltet «Fra parti» skriver du «Venteliste», «Turnskole uke 8» eller tilsvarende. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgift. Du vil få svar på bytteskjema med lenke til påmelding senest i løpet av 11. juni. Du har selv ansvar for å følge med på e-post og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame. Bytteskjemaer med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn.

Påmelding for alle som ikke turnet hos oss våren 2024

Påmelding gjøres ved å klikke på ønsket påmeldingslink og deretter opprette en medlemsprofil i Spond. Påmeldingslinkene vil publiseres på en side som kalles «Påmeldingsider høsten 2024». Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført. Påmeldingen er planlagt å åpne 20. juni kl. 12:00. Vi anbefaler medlemmer og foresatte til å laste ned Spond-appen.

Bytteskjema vil bli publisert her 7. mai kl. 12:00

Vil du turne hos oss?

Se våre treningstilbud

Utmelding

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom eget utmeldingsskjema på våre nettsider jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.

Utstyr og andre utgifter

Turn er ikke en utstyrskrevende idrett for deltakerne, men veldig utstyrskrevende for foreningen. Turnerne ved våre breddeaktiviteter har ingen krav til utstyr annet enn enkelt treningstøy. Turnerne på konkurransegrener må til enhver tid sørge for å ha riktig foreningsdrakt og foreningsdress ved representasjon av Oslo Turnforening på konkurranser. Konkurranseutøvere må også stå for småutstyr som reimer, glattstanghansker, etc. selv. Dersom turnerne deltar på arrangement eller aktiviteter utenom vanlig treningstid vil det tilløpe ekstra kostnader. Eksempler på dette er treningssamlinger, konkurranser, kretsturnstevnet, turnskole m.m. Konkurranseutøvere betaler egenandel ved konkurranser og samlinger.

Økonomisk støtte

Oslo Turnforening har et ønske om at alle som har lyst skal få turne, uavhengig av økonomisk situasjon. Oslo Turnforening har ingen interne støtteordninger, men vi søker til bydelen for støtte til betaling av treningsavgift for de som har behov. Send e-post til okonomi@osloturn.no for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Treningsavgift for 2024

Treningstilbud1 dag i uken2 dager i uken
Gymlek 2-5 år (50 min) lørdag2500,-
Gymlek 2-5 år (50 min)2630,-
Turnstigen 6-9 år (60 min) lørdag2760,-
Turnstigen 6-9 år (60 min)2910,-4810,-
TurnAkademiet 2.-8. klasse (120 min)4750,-7400,-
Alle partier 10 år og eldre (90 min)3230,-5500,-
Turn for ungdom, Apparat (120 min)5960,-
Paraturn 1.-8. klasse (75 min)3230,-
Turn for voksne morgen (60 min)2500,-
Turn for voksne ettermiddag (90 min)3230,-5500,-

Følg oss på