Turnakademiet 2017-2011

Vi har to partier på TurnAkademiet:

Partiene er for både gutter og jenter, og gymnastene turner i mange apparater og får kjennskap til både troppsturn og apparatturn. Målet er å lære god grunnteknikk, og deretter bygge videre på dette. Vårt største fokus er at gymnastene har det morsomt på trening, føler mestring og treningsglede.

Treningstider for TurnAkademiet

Skoleåret 2024/2025 tilbys trening 1 eller 2 dager i uken, fordelt på følgende hverdager:

TurnAkademiet åpner turnhallen kl. 14.00, og det er mulig å komme inn i resepsjonsområdet for å spise mat, gjøre lekser eller likende. En trener vil ta imot alle gymnastene og være sammen med barna til treningen starter. Garderobene er åpne og kan brukes. Det er ikke lov å gå inn i turnhallen før treningen begynner. Treningen pågår mellom kl 14.30-16.30. Når treningen er ferdig hentes gymnastene i resepsjonsområdet eller går hjem selv.

*Det er ikke mulig å trene til 2 dager i uken-pris ved å kombinere mandag + tirsdag eller mandag + torsdag.

Varighet på semesteret

For skoleåret 2023/2024 holder TurnAkademiet åpent følgende uker:

Vi holder stengt i alle skoleferier og på røde dager. Vi holder åpent når skolen har planleggingsdager. TurnAkademiet har lenger semester enn andre breddepartier.

Trenere, hall og utstyr

Våre dyktige fulltidsansatte trenere i samarbeid med landslagsutøvere har ansvar for det sportslige opplegget. Det er mellom 4-6 trenere som jobber på TurnAkademiet. Vi trener i Norges flotteste anlegg for gymnastikk og turn, og TurnAkademiet har mulighet til å benytte store deler av anlegget uten andre partier til stede i hallen.

Fradragsrett for betaling av pass og stell av barn

Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole skal anses som pass og stell, og omfattes av reglene om foreldrefradrag, jf. skatteloven § 6-48. TurnAkademiet skal derfor sende opplysninger til Skatteetaten om utgifter foresatte har hatt for pass og stell av barn hos oss.

For at den enkelte skal kunne nyttiggjøre seg fradraget, trenger vi fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn på den som skal ha foreldrefradraget. For ytterligere informasjon om fradragsretten vises til Skatteetatens sider: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/10/

Vi sender ut skjema for fradragsrett etter endt kalenderår. Ta kontakt på okonomi@osloturn.no ved spørsmål.

Se timeplanen her