Om Oslo Turnforening

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag. Foreningen har en unik historie i norsk idrett og turn. I forbindelse med Oslo Turnforening sitt 150 års jubileum ble det laget en jubileumsbok hvor man kan lese vår fantastiske historie: Oslo Turnforening 150 år bok. I 2023 ble vi tildelt prisen Årets klubb.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

Styret i foreningen velges av årsmøtet og sikrer at foreningen driftes forsvarlig. Styret arbeider politisk. Det er administrasjonen i foreningen som ivaretar at foreningen driftes forsvarlig med saksbehandling og direkte kontakt med medlemmene.

Styret i Oslo Turnforening

Leder: Marianne Frisvold Furuseth
Nestleder: Bente Skogsrud
Styremedlem: Bente Christensen
Styremedlem: Kristin Bjerkli Axberg
Styremedlem: Nina Regine Stien
Styremedlem: Odin K. B. Horne
Styremedlem: Ole B. Humborstad
Varamedlem: Siw Svendsen

Kontrollkomité

Medlem: Anders Eckbo
Medlem: Lars Skar
Varamedlem: Ingar Hval
Varamedlem: Mai-Karin Midttun

Valgkomité

Leder: Åsne Øygard Danielsen
Medlem: Elisabeth Seljetun Ruud
Medlem: Hein Gulbrandsen
Varamedlem: Elisabeth Amundsen Sand

Organisasjonskart

Om Haslehallen

Haslehallen åpnet i 1991. Dette er en toppmoderne turnhall hvor Oslo Turnforening har sin daglige turnaktivitet både innen bredde- og toppidrett. Oslo Turnforening har ulike tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. I tillegg er det jevnlig kursvirksomhet og utleie i Haslehallens lokaler.

Oslo Turnforenings satsningsgrener er Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk, som gjenspeiles i aktiviteten som tilbys i foreningen. Totalt er det rundt 3000 medlemmer av Oslo Turnforening som turner i Haslehallen ukentlig. På dagtid har WANG Ung undervisning i Haslehallen hver dag, i tillegg til at Oslo Turnforening har et eget etter-skoletilbud, TurnAkademiet. Det tilbys også utleie på dagtid til skoler, barnehager, særforbund, Olympiatoppen og andre.

Høsten 2016 ble Haslehallen utvidet med ca. 1600 m2, og totalt sett disponerer Oslo Turnforening i overkant av 4500m2 fordelt på fire haller, garderober, resepsjon og administrasjonsdel. På senteret jobber det omtrent 25 fulltidsansatte og rundt 100 timetrenere og resepsjonister. Se bilder av Haslehallen og sjekk ut muligheter for utleie.

Se parkeringsmuligheter.