Årets klubb 2023

Hurra! Oslo Turnforening ble kåret til Årets klubb for 2023!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) organiserte en storslått prisutdeling i forbindelse med årets ALT-konferanse. Her skulle alle som hadde gjort en ekstraordinær innsats for idretten hedres.

Lørdag 4. november var Oslo Turnforening godt representert på Gymnastics Awards, og feiret at vi var nominert til prisen Årets klubb. Vi hadde også to trenere som var nominert til prisen Årets trener: Jim Mckay og Valentyn Skrypin.

Juryens begrunnelse

«Årets klubb har gjennom mange år bidratt til å spre turnglede for både små og store medlemmer gjennom sitt brennende engasjement. Årets klubb er en stor forening som satser på de aller fleste av aktivitetene innen gymnastikk og turn.

I flere av grenene de satser på kan de vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Klubben er godt representerte med landslagsgymnaster i sine grener.

Klubben er også stolt over å ha et stort og godt breddetilbud hvor det organiseres aktiviteter for alle aldre, fra 2-100 år. I tillegg til tradisjonelle partier, tilbyr årets klubb blant annet paraturn for barn og ungdom, showtropp og mosjonspartier.

Årets klubb ønsker å være en klubb som bidrar til turn-Norge. De har medlemmer og ansatte som er godt representert i ulike verv i krets og forbund, samt at flere er trenerutviklere, landslagstrenere og dommere på krets-, forbunds- og internasjonalt nivå». Se hele artikkelen her.

Oslo Turnforening takker NGTF for tildeling av prisen. Vi takker alle våre medlemmer og andre engasjerte for innsatsen, idrettsgleden og engasjementet. Styret, administrasjonen og trenere er motiverte for perioden som kommer.