Gymlek 2022-2019

Grunnlaget legges i gym og turn.

Vi har gymlekpartier mandag til lørdag. Hovedmålet er at barna skal føle trygghet og mestring i aktivitet gjennom et utviklende miljø. I tillegg skal barna få utfordret seg og lære elementer innen turn.

Dette gjør vi gjennom:

Gymlek foreldre & barn 2022-2021

Aktivitet i sal sammen med foresatte, der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barn og foreldre i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, og lignende. Videre vil aktiviteten gå over til en rundløype med apparater som skranke, bom og ringer tilpasset småbarn. Instruktørene veileder og styrer timen, mens foresatt har ansvaret for å tilpasse aktivitetene og utfordre eget barn der det er nødvendig. Foresatte må også kle seg for aktiviteten og holde seg unna mobil, PC, nettbrett etc. når aktiviteten pågår.

Gymlek 2020 og 2019

Aktivitet i sal sammen med trenere. Før man går over til rundløypen i apparatene er det viktig med god oppvarming. Oppvarmingen kan bestå av løping, dans og grunnleggende turnøvelser. Det er også lek med baller, erteposer, ringer, hoppetau og lignende.

Vi ønsker at foresatte oppholder seg et annet sted enn inne i turnhallen slik at trenerne får full oppmerksomhet fra barna. For noen barn kan dette være skummelt og utfordrende, og vi ønsker i de tilfellene at vi sammen kommer frem til en god løsning for barnet og treneren. Vår utfordring er at det ofte har litt domino-effekt hvis et barn har mamma eller pappa tilstede, da vil gjerne flere dette. Hvis barnet er så knyttet til sin foresatt at det ikke kan være uten, er et alternativ å fortsette/begynne på et F&B-parti. Ta i disse tilfeller kontakt med administrasjonen.

Trening med annet årskull

Gymnaster på disse partiene har ofte behov for tilpasninger, og vi forsøker å være fleksible når det er ønskelig at barnet skal trene med et annet årskull enn det de selv er født i. For at vi skal ha mulighet til å gjøre slike avtaler med foresatte, har vi behov for noen rammer å forholde oss til. Dette gjelder blant annet:

Ta kontakt med administrasjonen på bredde@osloturn.no for å opprette dialog omkring dette, eller ved andre spørsmål.

Se timeplanen her

Lyst til å turne hos oss?

Bli medlem

 

Følg oss på