Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding uten forbehold. Det er disse vilkårene som til enhver tid er gjeldende. Ved endringer av betydning vil Oslo Turnforening informere alle medlemmer.

Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail.

Alle medlemmer i Oslo Turn administrerer sin egen medlemsprofil i Weborg. Som medlem eller foresatt plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Oslo Turnforening plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier så sant det er forsvarlig å gjennomføre trening.

 

Betaling av medlems- og treningskontingent

            Påmelding Bredde og TurnAkademiet

 • Betaling for treningsavgift og medlemskontingent betales ved påmelding. Medlemskontingent betales pr kalenderår. Må betales fullt ut uavhengig av når på året man starter. I denne ligger en lovpålagt forsikring.
 • Treningsavgift betales ved påmelding, 2 ganger i året, vår og høst.
 • Systemet sender ikke faktura.
 • Betalinger gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen. Ordrebekreftelse for vellykket kjøp mottas på mail.
 • Hvis du er på venteliste og får tilbud om plass, har du 24 timer på deg fra du mottar tilbud om plass til du må bekrefte plassen og betale. Dersom du ikke svarer innen 24 timer mister du plassen. Sjekk e-post også i helgene.
 • Oslo Turnforening har ikke søskenrabatt.
 • Oslo Turnforening har ingen egne støtteordninger til barn og unge i familier med lav betalingsevne. Disse kan henvende seg til Oslo Turnforening og få hjelp til å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift. Kontakt administrasjonen på mail okonomi@osloturn.no innen 3.august for høstsemesteret og innen 15. november for vårsemesteret. Alle søknader blir konfidensielt behandlet. Administrasjonen vil være behjelpelig med å søke hos offentlige instanser, men det kan ikke garanteres at man får støtte.

 

For konkurranseutøvere / representasjonsutøvere

 • For konkurranseutøvere og andre medlemmer som overføres fra ett semester til neste og mottar link til betaling skal medlemskontingent og treningsavgift være betalt i sin helhet innen forfall.
 • For de av våre medlemmer som deltar på stevner og konkurranser vil det bli sendt deltakeravgift/egenandel via Weborg. Denne må betales til forfall.
 • Oslo Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turn tidligst etter 1. purring.
 • Utøverne kan søke Oslo Turnforening om delbetaling av treningsavgift. Kontakt administrasjonen på mail okonomi@osloturn.no Alle søknader blir konfidensielt behandlet.

 

Forsikring 

 • Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Oslo Turnforening tegner for alle medlemmer.
 • Alle medlemmer i Oslo Turnforening er forsikret via Norges Idrettsforbund/ Norges Gymnastikk og Turnforbund.

 

Utmelding og angrerett 

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema. Ref lovverket til NIF.

Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til trener/resepsjon.

 • Utmelding må skje innen semesterstart 31.august – 5. september for full refusjon av treningsavgift.
 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
 • Utmelding innen 14-dagersfristen gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må da betale:
  • 400,- i administrasjonsgebyr
  • 475,- i medlemskontingent
  • antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding
 • Ved langvarig sykdom eller skade, sendes legeerklæring med e-post til administrasjonen, okonomi@osloturn.no  Hvert enkelt tilfelle blir behandlet individuelt og konfidensielt. Treningsavgiften kan bli refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.
 • For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til okonomi@osloturn.no 

 

Permisjoner

Permisjon gis til utøvere i særlige tilfeller etter søknad. Begrunnet søknad sendes til okonomi@osloturn.no

 

Regler i hall

 • Oslo Turnforening er et rent idrettslag og har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter. Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.
 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i salen som ikke har noen funksjon.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater/utstyr, og behandle de deretter.
 • Når man forlater hallen skal den være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til rydding ved behov på slutten av treningen.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Vannflasker skal settes på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt.
 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy. Ingen som oppholder seg i sal skal ha på klokker eller smykker.

 

Ingen utøvere kan eller skal:

 • oppholde seg i hallen utenfor egen treningstid.
 • oppholde seg i hallen uten trener.
 • bruke trampolinene uten kvalifisert trener tilstede.