Vilkår for påmelding og deltakelse

Disse vilkårene beskriver gjensidige forpliktelser for våre medlemmer og Oslo Turnforening. Som medlem, eller foresatt for medlemmer under 18 år, må man forholde seg til våre vilkår uten forbehold ved inngått betaling og ved deltakelse på våre aktiviteter.

Oppdatert 4. oktober 2023.

 

PDF påmeldingsvilkår