Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Ved å melde deg inn i Oslo Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes på e-post.

Generelt

 • Alle medlemmer i Oslo Turn administrerer sin egen medlemsprofil i Weborg. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Betalingskrav for treningsavgift og medlemskontingent betales ved påmelding.
 • Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet innen forfall.
 • Betalinger gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen.

Forsikring 

 • Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Oslo Turnforening tegner for alle medlemmer.
 • Alle medlemmer i Oslo Turnforening er forsikret via Norges Idrettsforbund.

Angrerett 

 • Utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema.
 • Utmelding innen 6.august 2019 (høstsemester 2019) eller 4.desember (vårsemester 2020) gir 100% refusjon
 • Utmelding etter 4.desember 2019 (vårsemester 2020), men innen semesterstart, medfører utmeldingsgebyr på 400,-
 • Utmelding etter semesterstart gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale
  • 400,- i administrasjonsgebyr
  • 475,- i medlemskontingent
  • antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding
 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon
 • For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til okonomi@osloturn.no 

 Regler i hall

 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i salen som ikke har noen funksjon.
 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater, og behandle de deretter.
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy.
 • Ingen som oppholder seg i salen skal ha på klokker eller smykker.

Rusmidler

 • Oslo Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter.
 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.