Angrerettskjema

Angrerettskjema

Fyll ut vårt angrerettskjema dersom du ønsker å gå fra avtalen om kjøp av turnaktivitet.
Næringsdrivende/klubb:
Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo, org.nr. 946 722 189, e.post: okonomi@osloturn.no.

Jeg/vi underretter herved at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende turnaktivitet:

Medlemmets navn
Medlemmets navn
Fornavn
Etternavn
Foresattes navn for medlemmer under 18 år
Foresattes navn for medlemmer under 18 år
Fornavn
Etternavn
Jeg bekrefter herved…