Angrerettskjema

Angrerettskjema

Fyll ut vårt angrerettskjema dersom du ønsker å gå fra avtalen om kjøp av turnaktivitet.
Næringsdrivende/klubb:
Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo, org.nr. 946 722 189,
e-post: okonomi@osloturn.no.

Jeg/vi underretter herved at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende turnaktivitet:

Medlemmets navn
Medlemmets navn
Fornavn
Etternavn
Treningstilbud
Foresattes navn for medlemmer under 18 år
Foresattes navn for medlemmer under 18 år
Fornavn
Etternavn
Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått innholdet i skjemaet og ønsker utmelding av Oslo Turnforening.