Oslo Turnforening tilbyr leie av våre treningslokaler og møterom til turnforeninger, barnehager, idrettslag og andre når vi har ledig kapasitet.

 

Barnehager og skoler – hverdager på dagtid

Motorikksalen er spesielt tilpasset for barn i alderen 2-6 år. Vi tilbyr barnehager  turnaktivitet med instruktør i motorikksalen på dagtid fra 09 til 15. Salen er på ca. 180 m2 og kan ha inntil 25 barn i aktivitet.

Pris per time i motorikksalen med en instruktør er 1400,- (enkelttime).
Ved flere timer, tilbyr vi reduserte priser. Kontakt oss for et pristilbud.

For skoler har vi flere muligheter. Snakk med oss om deres behov og ønsker, så vi får gitt et best mulig tilbud.

Idrettslag, særforbund og andre

Vårt anlegg er et av norges fremste for gymnastikk, turn, basistrening og grunnleggende ferdighetstrening for mange idretter. Olympiatoppen og flere særforbund og ulike idrettslag har opp gjennom årene brukt vårt anlegg og trenere. Kontakt oss for muligheter og ledige treningstider.

Turnforeninger

Flere turnforeninger besøker oss regelmessig mens andre kommer for en ekstratrening eller treningssamling. For foreninger er vi også fleksible med hensyn til å eventuelt «dele sal» dersom det er kapasitet. Vi gjør oppmerksom på at vi har flere aktiviteter også i helger, slik at vi anbefaler at dere snakker med oss om ledige treningstider. Vi tilbyr noe rabatter til turnforeninger ved flere timer, etter avtale.

Leiepriser 2023

Priser oppgitt gjelder «normalaktivitet» for idrettslag/skole, normalt inntil 20 utøvere.
For kommersiell bruk (bedrifter m.fl.) så gjelder egne priser på forespørsel.
For forespørsel om utleie send e-post til anncecilie@osloturn.no

Hall/rom/personal 
Motorikksal (2. etg.) kr 800,-
Basissal kr 1700,-
Konkurransesal A («Apparathallen») kr 1910,-
Konkurransesal B («Troppshallen») kr 1910,-
Klubb-/møterom «Glassrommet»  kr. 640,-
Instruktør pr. time kr. 600,- til 850,-
Vakt i hallen kr. 415,-