Ansatte

For mer informasjon om den enkelte trener, klikk på bilde.

Faste ansatte:

     

Mari Eliassen,                                              Maren Kavli, permisjon                      Vetle Svarstad, vikariat
Sportslig Leder Konk. grener                Koordinator konk.grener                      Koordinator konk.grener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolai Meredith,                          Mike Andersen,
Hovedtrener Tropp                       Trener Tropp

     

Henrik Moum                               Nicholas Jørgensen                   Atle Kristiansen
Trener Tropp                                Trener Tropp                              Trener Tropp

 

Trenere:

_onm5566-11    

Margrete Ognedal Pettersen               Andrea Nordal Thunem                            Karin Åkesson
Frittståendetrener                                      Frittståendetrener                            Frittståendetrener

  

Mikkel Ellertsen
Trener