Ansatte

For mer informasjon om den enkelte trener, klikk på bilde.

Faste ansatte:

     

Mari Eliassen,                                              Maren Kavli,                                                Vetle Svarstad,
Sportslig Leder Konk. grener                Koordinator konk.grener                      Koordinator konk.grener

 

 

 

 

 

 

 

Nicolai Meredith,                          Mike Andersen,
Hovedtrener

Henrik Moum                               Atle Kristiansen

Trenere:

_onm5566-11    

Margrete Ognedal Pettersen               Andrea Nordal Thunem                            Karin Åkesson
Frittståendetrener                                      Frittståendetrener                            Frittståendetrener

  

Mikkel Ellertsen
Trener