Foto og video (forbud) i Haslehallen

I Haslehallen gjelder foto- og videoforbud, med mindre du er gitt en særskilt tillatelse. Medlemmer, foresatte og besøkende plikter å følge nasjonale lover, idrettens retningslinjer og våre regler for fotografering, filming og deling/publisering.

Ved aktiviteter i regi av Oslo Turnforening betyr dette følgende:

I foreningen følger vi:

Brudd på våre bestemmelser vil kunne få ulike konsekvenser. Fint om foresatte også snakker med sine barn om dette. Redd Barna har også en fin veiledning om barn og sosiale medier.

Mens du er her

Takk for at du har lest og følger reglene. Vi er glade for at du er i hallen og bidrar til et godt miljø for utøvere, trenere og andre i hallen.

Ønsker du se bilder og video anbefaler vi deg å følge Oslo Turnforening på Facebook/OsloTurnforening og Instagram/OsloTurn.