Rutiner for varsling i Oslo Turnforening

Oslo Turnforening ønsker å tilrettelegge for at det skal være lett å varsle om ulike forhold som bryter med lover og regler i samfunnet. Norges Idrettsforbund har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep som gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere. Denne veilederen informerer om hvordan man skal forholde seg dersom slike forhold oppstår eller oppdages.

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Les mer om tema du kan varsle om.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer.

Hva bør et varsel inneholde?
Et varsel bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om.

Hvor kan jeg varsle?
Dersom det er behov for å oppnå kontakt med foreningen for å varsle om slike problemer kan man sende e-post til mari.eliassen@osloturn.no. Alle henvendelser tas alvorlig og behandles konfidensielt.