Betaling ved parkering

Betal per time eller få halvårsbetaling til spesialpris.

Sist oppdatert 15. mars 2022

Det er betaling for parkering utenfor Haslehallen / Oslo Turnforening.

  • Det er 15 minutter gratis parkering mot trekk av parkeringslapp / parkeringsapp.
  • Ut over dette er prisen kr. 10,- per påbegynte halvtime.
  • Man kan benytte EasyPark-appen ved parkering. Pr. august 2021 er det takstgruppe 9955. Priser kan avvike.
  • Følg alltid med på skilting og parkeringsautomat for evt. endringer.
  • Oslo Turnforening har ikke noe ansvar for eventuelle sanksjoner mot evt. feilparkering.

For våre medlemmer/foresatte er det mulig med et parkeringsabonnement for ett halvår til 630 kroner. Dette kan kun bestilles via nettsidene eller appen til Aimo Park. Her må du da velge «Lei plass» (Parking Permit). Påse at du har valgt «Oslo Tennisarena, Oslo Turn» som parkeringssted. Her får du spørsmål om valideringskode (validation code) og må skrive inn «oslturnsalt» for å få spesialprisen.

Les mer om parkeringsabonnement hos Aimo Park.

Eieren av tomten valgte i 2018 å innføre betalingsparkering fra og med 2018. Dette blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor samt for å ivareta sikkerheten ved parkeringsarealene.