Betaling ved parkering

Les også om halvårsbetaling.

Sist oppdatert 08.09.2021

Det er betaling for parkering utenfor Haslehallen / Oslo Turnforening.

  • Det er 15 minutter gratis parkering mot trekk av parkeringslapp / parkeringsapp.
  • Ut over dette er prisen kr. 10,- per påbegynte halvtime.
  • Man kan benytte EasyPark-appen ved parkering. Pr. august 2021 er det takstgruppe 9955. Priser kan avvike.
  • Følg alltid med på skilting og parkeringsautomat for evt. endringer.
  • Oslo Turnforening har ikke noe ansvar for eventuelle sanksjoner mot evt. feilparkering.

For våre medlemmer/foresatte er det mulig med et parkeringsabonnement for ett halvår til 610 kroner. Dette gjøres via appen til Aimo Park.

Les mer om parkeringsabonnement hos Aimo Park.
Får du spørsmål om verifisering, venligst benytt «oslturnsalt».

Eieren av tomten valgte i 2018 å innføre betalingsparkering fra og med 2018. Dette blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor samt for å ivareta sikkerheten ved parkeringsarealene.