Betaling ved parkering

For våre medlemmer/foresatte er det mulig med et parkeringsabonnement for ett halvår til 655 kroner. Dette kan kun bestilles via nettsidene eller appen til Aimo Park. Her må du da velge «Lei plass» (Parking Permit). Påse at du har valgt «Oslo Tennisarena, Oslo Turn» som parkeringssted. Her får du spørsmål om valideringskode. For valideringskode må du kontakte administrasjonen Haslehallen for å verifisere eget medlemskap med semesterbasert trening, eller tilknytning til et medlem med semesterbasert aktivitet i foreningen.

Les mer om parkeringsabonnement hos Aimo Park.
Eieren av tomten valgte i 2018 å innføre betalingsparkering fra og med 2018. Dette blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor samt for å ivareta sikkerheten ved parkeringsarealene.