Priser

Medlemskontingenten til turnforeningen er trukket ut fra treningskontingenten og er på kr. 375,-. Denne vil komme i tillegg til treningsavgiften en gang i året og gjelder for kalenderåret 01.01-31.12.

Fra og med 01.01.2019 øker treningsavgiften noe grunnet årlig prisjustering og investeringer.

Her er en oversikt over treningsavgiften for 2019 (prisene gjelder for ett semester):

Trening for barn og ungdom

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
Gymlek 2 – 5 år (50 min) 2050,-
Gymlek 2 – 5 år (50 min) lørdag 1950,-*
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) 2270,- 3760,-
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) lørdag 2170,-*
Alle partier  10 år og eldre (90 min) 2525,- 4325,-

Medlemskontingenten på 375 kr per kalenderår kommer i  tillegg til kursprisene. Denne vil øke til 475,- våren 2020.

Trening for voksne

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
GymX Basistrening voksne 2270,- 3760,- (3 dager: 5000,-)
GymX Basistrening morgen voksne 1950,-
GymX Turn for voksne 2525,- 4325,- (3 dager 5500,-)
GymX Hjertegod dagtid 1400,- 2150,-

* Grunnet arrangement i Haslehallen har lørdagspartiene redusert treningsavgift med 100 kr da avlysning må påregnes.