Årsmøte for 2023 i Oslo Turnforening

Velkommen til årsmøte for 2023. Dette avholdes onsdag 20. mars kl. 18.00 i St. Olavsgate 25, 0166 Oslo – 2. etasje.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 21. februar 2024. Saker kan sendes pr. e-post til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo. Merk e-post eller brev: «Sak til årsmøtet for 2023».

Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgift for 2024. Nye medlemmer må ha betalt medlemsavgift senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn. Årboken med informasjon og saker finner man her: Årbok 2023

Velkommen!