Oslo Aspiranten 2023

Oslo Turnforening ønsker velkommen til Oslo Aspiranten for apparatturn den 14.april 2023.

Oppvisningen er for klubber i Viken og Oslo med jenter og gutter fra 6-10 år.

Det vil ikke bli gitt noe form for bedømmelse, men alle vil få en tilbakemelding og få lik premiering.

Invitasjon 2023