14 år og eldre

Turn for ungdom er vårt treningstilbud for ungdommer som går i 9. klasse og til og med 3. klasse på VGS. Vi har også et oppvisningsparti for ungdom 13 år og eldre.

Turn for ungdom

Turn for ungdom er ungdommenes treningskonsept i Oslo Turnforening. Nybegynnere får en introduksjon i grunnleggende turnelementer på partiene som går en dag i uken, mens viderekomne trener både 1 og 2 dager i uken på sitt nivå, og noen bruker treningen som supplement til annen idrett.

Når man har drevet med noe lenge, er det også viktig å forandre litt på ting både for å oppleve noe nytt og for å bli bedre på det man allerede kan. Derfor er det fint å ha en arena der ungdommene selv blir bevisste på treningen sin. Det ønsker vi at Turn for Ungdom skal være.

Hvert semester ønsker vi å fokusere på det sosiale for ungdommen. Det er snakk om treningsamlinger, sosiale eventer og oppvisning- og konkurransearrangement på lavterskelnivå for de som ønsker det. Full Out Challenge er et nytt konsept som startet høsten 2018. Dette består av turn, akrobatikk, parkour, i tillegg til pizzaspising og god stemning.

Turn for ungdom trener 1 eller 2 dager i uken og treningen varer i 90 minutter. Partiene skiller ikke på gutter og jenter.

Oppvisning Ungdom

Oppvisningspartiet er nærliggende et konkurranseparti fordi de reiser rundt på oppvisningskonkurranser og eventer som «Eurogym» og «Gym for Life Challenge». De deltar på minimum en stor oppvisningskonkurranse i året.

Partiet trener akrobatikk, turn og dans. De er avhengig av godt oppmøte og utøvere som kan forplikte seg til noen helgearrangement og ekstra treninger/samlinger. Partiet følger i utgangspunktet semesteret til bredde, med mindre det er oppvisninger utenom vanlig semester.

Noen av de store, internasjonale stevnene arrangeres i løpet av sommerferien. Det er valgfritt å delta på de store stevnene, men partiet trener på programmet som skal vises frem og de som ikke skal delta vil ikke få plass i programmet.

For påmelding til dette partiet kan dere sende mail til bredde@osloturn.no.