Turnskole og Saltouke i høstferien

Hvert år arrangerer vi aktivitetsuker i ferien, som vi kaller Turnskole og Saltouke. Vi tilbyr Turnskole og Saltouke i uke 8 (vinterferien), uke 26, 32 og 33 (sommerferien), og uke 40 (høstferien).

Turnskole og Saltouke er våre turn-i-ferien-konsepter fylt med mye turn og moro! Turnskolen er skoleåret høsten 2023 for barn f. 2017-2014 mens Saltouken er for barn f. 2013-2010. Hovedforskjellen på disse konseptene er alder, da vi opplever at barn ønsker å trene med jevnaldrende. Vi organiserer aktivitet hos oss fra klokken 09.00-15.00 mandag – fredag. Gymnastene kan møte opp fra kl. 08:30 og alle må ha på seg treningstøy, samt ha med matpakke og drikkeflaske. Uken avsluttes med åpen hall for gymnaster og foresatte fredag kl. 14:00 – 15:00. Her er det muligheter for å ta bilde av eget barn i aktivitet. Vi oppfordrer foresatte til å komme i treningstøy og delta på aktiviteten denne timen.

Turnskolen

Turnskolen har sin base i basishallen og det blir turnaktivitet i blant annet bom, skranke, ringer, hopp, tumbling, trampett og trampoline.
Gymnastene får ofte prøve nye elementer og utviklet sine turnferdigheter, og i tillegg vil de bli utfordret i andre aktiviteter som turn-rebus og hinderløype.

Saltouken

Saltouken er fullspekket med mye turn, trening og andre aktiviteter. Saltouken har sin base i troppshallen der gymnastene få bryne seg på trampett, tumbling, trampoline og noe trening i apparater som bom, skranke, ringer m.m. Vi har også en dag med litt andre aktiviteter, som turn-rebus og hinderløype.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på bredde@osloturn.no.

Påmelding

Påmelding til enkeltdager i aktivitetsukene for høstferien stenger torsdag 05.10.2023 kl. 23:55.

Lenke til påmelding saltouken: https://arrangement.spoortz.no/register/#/437460

Lenke til påmelding turnskolen: https://arrangement.spoortz.no/register/#/437449

Medlemskontingent på 475,- kommer i tillegg. Deltakere som er medlemmer hos oss våren 2023 har betalt denne allerede. Alle påmeldte vil få e-post med viktig informasjon fredagen før aktivitetsuken starter.

Vilkår for påmelding

Se våre vilkår for påmelding: https://osloturn.no/pameldingsvilkar/.

Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet, så vær rask med å sikre deg en plass!