6 – 9 år

Turnstigen er et treningstilbud for barn fra 1. - 4. klasse.

På våre turnstigepartier introduserer vi grunnleggende turnelementer gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening i de ulike turnapparatene vi har i vår turnhall. Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept «Idrettens Grunnstige» og vi ønsker å tilby den beste basistrening uansett hvilken idrett man velger å forsette med.

Hovedvekten av aktiviteten foregår i turnapparatene bom, skranke og frittstående (matte) for jentene og apparatene tumbling (matte), bøyle, ringer og skranke for guttene.

Det er satt opp egne gutte- og jentepartier hver hverdag, utenom fredag, og partiene består av gymnaster født i samme år. På lørdager er det fellespartier for 1.-4. klasse og gruppeinndelingen kan variere på treningene.

Treningen varer i 60 minutter og foregår i Basishallen.