Ledige stillinger

Her finner du oversikt over ledige stillinger i Oslo Turnforening

Oslo Turnforening søker fulltidstrener Turn Kvinner/Oslo Turnforening seeks new coach WAG:

Annonse trener Turn Kvinner 2018

Advertisement coach WAG OTF 2018

Søknad og CV sendes/application and CV:  sindre.kavli@osloturn.no

Oslo Turnforening søker timetrenere til konkurransepartiene Troppsgymnastikk, Turn Menn og Kvinner

Annonse trener konkurransepartier Oslo TF

Oslo Turnforening avdeling Haslehallen søker timetrenere bredde

Vi har mål om å ha Norges beste barneidrettstilbud og har stor pågang på alle våre partier. Vi søker derfor etter flere timetrenere som vil være med å styrke vårt tilbud i Haslehallen og vår trenerstab.

Annonse trener Bredde OTF

Søknad og CV sendes til bredde@osloturn.no.