Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Ved å starte trening i Oslo Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail.

Generelt

 • Alle medlemmer i Oslo Turn administrerer sin egen medlemsprofil i MySoft Idrett. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.
 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i salen som ikke har noen funksjon.

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet før treningen starter opp. Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Oslo Turnforening tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Oslo Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turn tidligst etter 1. purring.

Angrerett

 • Avmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema.
 • Avmelding i løpet av de første 14 dagene etter at utøveren kan ha deltatt på sin første oppsatte trening på partiet, gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale for treningene i løpet av de første 14 dagene etter semesterstart. I tillegg tilfaller et administrasjonsgebyr på 400,- ved avmelding. Avmelding må være sendt skriftlig før 3. treningsuke starter.
 • Avmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hvert enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

Utmelding ved semesterslutt

 • Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Oslo Turnforening ved semesterslutt må du melde fra skriftlig innen 01.mai på våren og 15.november på høsten. Dette må gjøres ved bruk av vårt utmeldingsskjema.

Rusmidler

 • Oslo Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter.
 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy. Ingen som oppholder seg i salen skal ha på klokker eller smykker.

 Regler i hall

 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater, og behandle de deretter.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.