Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Ved å starte trening i Oslo Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail.

Generelt

 • Alle medlemmer i Oslo Turn administrerer sin egen medlemsprofil i MySoft Idrett. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.
 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i salen som ikke har noen funksjon.

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet før treningen starter opp. Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Oslo Turnforening tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Oslo Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turn tidligst etter 1. purring.

Utmelding ved semesterslutt

 • Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Oslo Turnforening ved semesterslutt må du melde fra skriftlig innen 15.november på høsten. Dette må gjøres ved bruk av vårt utmeldingsskjema.
 • I perioden 15.11.2018 – 31.12.2018 tilfaller et avmeldingsgebyr pålydende kr 400,-
 • Etter 01.01.2019 vil det være de samme retningslinjer som Angrerett punkt to med tilsvarende datoer.

Angrerett

 • Avmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema innen 31. juli for full refusjon av treningsavgift.
 • Avmelding i perioden 1. august til og med de første 14 dagene etter at utøveren kan ha deltatt på sin første oppsatte trening på partiet, gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale for treningene i løpet av de første 14 dagene etter semesterstart. I tillegg tilfaller et administrasjonsgebyr på 400,- ved avmelding og medlemskontingenten pålydende 375,-. Avmelding må være sendt skriftlig før 3. treningsuke starter.
 • Avmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hvert enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon

 Regler i hall

 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater, og behandle de deretter.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy. Ingen som oppholder seg i salen skal ha på klokker eller smykker.

Rusmidler

 • Oslo Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter.
 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.