Sorter kurskalender:
Vis som:
Mandag
kl 15:30 - 18:00

Krets Blå

kl 16:00 - 20:00

FIG

kl 16:00 - 18:00

Rekrutt

kl 16:00 - 19:00

Rekrutt/Stige

kl 16:00 - 19:30

Rekrutt

kl 16:00 - 18:00

Krets 2011

kl 16:00 - 19:00

Junior Jenter 1

kl 16:00 - 18:30

Junior NK 1

kl 16:30 - 20:30

Junior FIG/Stige

kl 16:30 - 20:30

Senior FIG/Stige

kl 16:30 - 18:30

Aspirant

kl 17:30 - 20:00

Krets 2010-2009

kl 18:00 - 20:30

Junior Jenter 2 & 3

kl 19:00 - 21:30

Senior

Tirsdag
kl 15:30 - 18:00

Krets Blå

kl 16:00 - 20:00

FIG

kl 16:00 - 18:30

Krets Rekrutt

kl 16:00 - 19:30

Rekrutt

kl 16:00 - 19:00

Junior Gutter

kl 16:00 - 19:00

Junior Jenter 2 & 3

kl 16:00 - 18:30

Junior NK 2

kl 16:00 - 18:30

Junior NK 1

kl 16:30 - 20:30

Junior FIG/Stige

kl 16:30 - 20:30

Senior FIG/Stige

kl 16:30 - 18:30

Aspirant

kl 17:30 - 20:30

Krets Stige

kl 18:00 - 19:30

Krets Rød

kl 19:00 - 21:30

Senior

Onsdag
kl 16:00 - 20:00

FIG

kl 16:00 - 18:30

Krets Rekrutt

kl 16:00 - 18:00

Rekrutt

kl 16:00 - 19:00

Rekrutt/Stige

kl 16:00 - 18:00

Krets Rød

kl 16:00 - 18:30

Junior Jenter 2 & 3

kl 16:30 - 20:30

Junior FIG/Stige

kl 16:30 - 20:30

Senior FIG/Stige

kl 16:30 - 19:00

Krets Aspirant 2010-2009*

kl 17:30 - 20:30

Krets Stige

kl 18:00 - 20:30

Junior Gutter

kl 18:00 - 20:30

Junior Jenter 1

kl 18:00 - 20:30

Junior NK 2

Torsdag
kl 16:00 - 20:00

FIG

kl 16:00 - 18:00

Rekrutt

kl 16:00 - 19:00

Rekrutt/Stige*

kl 16:00 - 18:30

Krets Blå

kl 16:00 - 19:30

Rekrutt

kl 16:00 - 18:00

Krets 2011

kl 16:00 - 18:30

Junior NK

kl 16:00 - 19:00

Junior Gutter

kl 16:00 - 19:00

Junior Jenter 1

kl 16:00 - 18:00

Aspirant

kl 16:30 - 20:30

Junior FIG/Stige

kl 16:30 - 20:30

Senior FIG/Stige

kl 19:00 - 21:30

Senior

Fredag
kl 16:00 - 20:00

FIG

kl 16:00 - 19:30

Rekrutt

kl 16:00 - 18:00

Rekrutt

kl 16:00 - 19:00

Rekrutt/Stige

kl 16:00 - 18:30

Krets Blå

kl 16:00 - 18:00

Krets 2011

kl 16:00 - 18:30

Junior Gutter

kl 16:00 - 18:30

Junior Jenter 2 & 3

kl 16:30 - 20:00

Junior FIG/Stige

kl 16:30 - 20:00

Senior FIG/Stige

kl 16:30 - 19:30

Krets Stige

kl 16:30 - 19:00

Krets Rekrutt

kl 18:00 - 19:30

Krets Rød

kl 18:00 - 20:00

Krets 2010-2009

kl 18:00 - 21:00

Senior

kl 18:00 - 20:30

Junior Jenter 1

Lørdag
kl 08:30 - 11:30

Krets Stige

kl 08:30 - 11:30

Krets Rekrutt

kl 09:00 - 13:00

Rekrutt

kl 09:00 - 12:00

Krets 2010-2009

kl 10:00 - 14:00

Junior FIG/Stige

kl 10:00 - 14:00

Senior TG/Stige

kl 11:00 - 14:00

Krets Blå*

kl 11:00 - 15:00

FIG

kl 11:00 - 14:00

Rekrutt/Stige

Søndag
kl 15:00 - 17:30

Junior Jenter 2

kl 15:00 - 17:30

Junior Jenter 1

kl 15:00 - 17:30

Junior NK 2

kl 15:00 - 17:30

Junior NK 1

kl 17:00 - 19:30

Senior

kl 17:00 - 19:30

Junior Gutter