Faste ansatte 2021

Oversikt over foreningens faste ansatte ved Haslehallen.

Dersom du har generelle henvendelser, påmeldinger, medlemsregister, arrangement, utleie osv., så kan du kontakte oss på haslehallen@osloturn.no.

Avdeling Ledelse, administrasjon og drift

 • Christian Thomassen – Senterleder – christian@osloturn.no
 • Ann-Cecilie Joa Dahl – Administrasjonskonsulent – anncecilie@osloturn.no
 • Fredrik Schøyen – Daglig leder Oslo Turnforening / Oslo Turn AS / Haslehallen AS (kontorplass St. Olavs gt.) – fredrik.schoyen@osloturn.no
 • Henrik Andersen – Driftsleder (kontorplass St. Olavs gt.) – henrik.andersen@osloturn.no
 • Generelle henvendelser til foreningen / administrasjonen gjøres til haslehallen@osloturn.no.

Resepsjonen

Våre resepsjonister ønsker velkommen og bistår medlemmer på ettermiddager, kveld og lørdager når det er aktivitet. De besvarer generelle spørsmål knyttet til treningstilbud, ledig kapasitet på partier, gjenglemte gjenstander og andre spørsmål.

 • Emilie K. Kristiansen – Resepsjonist
 • Sander Krossen – Resepsjonist
 • Henvendelser til resepsjonen skjer til: resepsjonen.hasle@osloturn.no

Avdeling konkurransegrener

Avdelingen har ansvar for våre aktiviteter og medlemmer knyttet til konkurransegrener; troppsgymnastikk samt apparatturn gutter og jenter.

 • Mari Eliassen – Sportslig leder konkurransegrener – mari@osloturn.no
 • Maren Kavli – Koordinator konkurransegrener – maren@osloturn.no
 • Stian Skjerahaug – Koordinator konkurransegrener – stian.skjerahaug@osloturn.no
 • NB: Generelle henvendelser til avdelingen skjer til eliteturn@osloturn.no.

Avdeling bredde

Avdelingen har ansvar for våre breddeaktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre, herunder konsepter som gymlek, turnstigen, turnAkademiet, paraturn, turn for voksne, seniorer m.m.

 • Marte Gylvik – Koordinator bredde – marte@osloturn.no
 • Christer Skogstad Lie – Koordinator bredde – christer.lie@osloturn.no
 • Erica Gulliksen – Koordinator bredde – erica.gulliksen@osloturn.no
 • NB: Generelle henvendelser til avdelingen skjer til bredde@osloturn.no.

Fast ansatte trenere (bredde og konkurransegrener)

Medlemmer (utøvere m/foresatte) kan kontakte sine respektive trenere for informasjon og generell kommunikasjon.NB: Trenere med «private e-postadresser» vil i løpet av august få nye e-postadresser; fornavn.etternavn@osloturn.no.

Trenere Bredde:

 • Agnes Kilarska – Bredde Trener  – agnes.kilarska@osloturn.no
 • Eirik T. Lundstein  – Bredde Trener  – eirik.lundstein@osloturn.no
 • Jim Mckay – Bredde Trener  – jim.mckay@osloturn.no
 • Nicholas Jørgensen – Bredde Trener  – nicholas@osloturn.no

Trenere Troppsgymnastikk:

 • Mike Andersen – Troppsgymnastikk Hovedtrener  – mike@osloturn.no
 • Atle Kristiansen – Troppsgymnastikk Trener – atle.kristiansen@osloturn.no
 • Henrik Moum – Troppsgymnastikk Trener – henrik.moum@osloturn.no
 • Morten Ormstrup – Troppsgymnastikk Trener – morten.ormstrup@osloturn.no
 • Runar Leirvik – Troppsgymnastikk Trener – runar.leirvik@osloturn.no

Trenere Apparatturn Kvinner:

 • Antonio Egri – Turn Kvinner Hovedtrener  – antonio@osloturn.no
 • Cosmin Mican – Turn Kvinner Trener – cosmin.mican@osloturn.no
 • Delia Mican – Turn Kvinner Trener – delia_mican@yahoo.com
 • Joanna Uracz – Turn Kvinner Trener – joanna.uracz@osloturn.no
 • Mathea Sætre Land – Turn Kvinner Trener Nasjonal (permisjon til aug. 2022) – mathea@osloturn.no
 • Pia Dangel – Turn Kvinner Trener Nasjonal – pia.dangel@osloturn.no

Trenere Apparatturn Menn:

 • Valentyn Skrypin – Turn Menn Hovedtrener – valentyn@osloturn.no
 • Lucian Fratiloiu – Turn Menn Trener – lucian.fratiloiu@osloturn.no
 • Ruslan Kulaksizov – Turn Menn Trener – ruslan.kulaksizov@osloturn.no
 • Simen Solberg Uriansrud – Turn Menn Trener – simen.uriansrud@osloturn.no