Historien vår

Oslo Turnforening er den eldste og største idrettsforeningen i Norge.

Foreningen ble grunnlagt av østerrikeren Joseph Stockinger i 1855 og het den gang Christiania Turnforening. I begynnelsen var det bare menn som fikk lov til å være medlemmer, men etter noen år fikk også jentene innpass. I dag har foreningen over 5000 medlemmer, både gutter og jenter og i alle aldre.

Norges første turnhall stod i Christian IVs gate og det var her turnerne fra Christiania Turnforening trente. Den 9. desember 1897 ble det besluttet at man skulle bygge turnhall i St. Olavsgate og foreningen fikk en ny samlingsplass. Her holdt man turnaktivitet helt frem til turnhallen på tragisk vis brant ned 16. februar 1988. Tomten på Hasle ble tatt i bruk av foreningen og Haslehallen stod klar i 1991. I 1994 var nye lokaler i St. Olavsgate bygd opp bak den gamle fasaden, med blant annet treningssenter som vi i dag kjenner som Treningshuset.  I dag finner vi på nytt turnaktivitet for barn og voksne på Treningshuset i St. Olavsgate, men hovedaktiviteten og konkurranseaktiviteten tilhører Haslehallen.

I 2015 kom beskjeden om at Haslehallen skulle bygges ut med et tilbygg på ca 1600 kvm. I den nye turnhallen på Hasle er det blant annet nedfelte stor-trampoliner, hev- og senkgroper og trampolinebane. Haslehallen kan til sammen 4500m2 for sine medlemmer. Oslo TF opplevde også en stor vannskade i Haslehallen våren 2015, noe som medførte at de eksisterende lokalene måtte pusses opp. Fra høsten 2016 fremstår Haslehallen som et toppmoderne gymnastikk og turnanlegg etter rehabilitering av eksisterende lokaler, utbygging og innkjøp av nytt utstyr.