Status smitteverntiltak

Oslo Kommune vil i morgen 6. november 13.00 legge frem ytterlige smitteverntiltak for Oslo.

Oslo Turnforening holder seg oppdatert og vil informere om eventuelle nye smitteverntiltak som vil få betydning for foreningen og våre medlemmer så raskt dette foreligger.

Alle våre tidligere smittevernstiltak gjelder fortsatt, og vi oppfordrer hver enkelt til å ta ansvar å følge rådene fra myndighetene. Du kan lese mer om våre gjeldene smitteverntiltak her: https://osloturn.no/tiltak-for-smittevern/ 

Vi anbefaler alle foresatte på Gymlek til å bruke munnbind når de oppholder seg i Haslehallen