Kretsturnstevnet 2020

Bli med på Kretsturnstevnet!

Hva er Kretsturnstevnet?

Kretsturnstevnet er Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets store oppvisningstevne for barn, unge og voksne.

Det har i 2020 ikke kommet ut noe informasjon om stevnet.

Kretsturnstevnet har tradisjoner lang, lang tid tilbake – helt tilbake til 1800-tallet. Man kan «samle på» stevnedeltakelser og få utmerkelser etterhvert som man teller antall stevner man har deltatt på. Det er et stevne i året.

Vi deltar som Oslo Turnforening og dere må melde dere på til oss for å få være med. Det er bindende påmelding etter påmeldingsfristens utløp.

Vi har satt et tak på maks antall turnere fra Oslo Turn og det er førstemann til mølla!

Det koster kr. 400 å delta på kretsturnstevnet. Dette dekker stevneavgift, deltakermedalje, administrasjons- og trenerkostnader. Faktura vil bli sendt ut i forkant av stevnet.

Hvor mange blir vi?

Vi har plass til 80 barn 2.-4. klasse og 80 ungdom 5. klasse og eldre på Kretsturnstevnet. Vi skal stille med en barnetropp og en ungdomstropp. I tillegg stiller vi med oppvisningstroppen Oslo Mix-Team og med en ungdomstropp og en voksentropp i Gym for Life Challenge, en oppvisningskonkurranse som arrangeres i forbindelse med stevnet.

Hva skal vi gjøre?

Dere må sette av hele dagen og selv må organisere transport til og fra.

Dagen begynner med innmarsj og åpning av stevnet og vi møtes tidlig på formiddagen. Det er mange lag og foreninger som skal være med, erfaringsmessig er vi ikke ferdig før i 16-tiden.

Ofte kommer informasjonen om tidsplan, oppmøte, rekkefølge m.m. et par uker før stevnet starter.

Vi har ca 5 minutter per gruppe fordi vi har så store grupper. Våre hovedtrenere er med og er ansvarlige for oppvisningsprogrammet.

Hvem kan være med?

Alle turnere som er født i 2012 eller tidligere kan delta på Oslo Turn sine tropper. Det betyr at du må gå i 2. klasse for å få være med på stevnet.

Du må være komfortabel med å danse og turne foran et stort publikum (flere hundre på tribunen), og du må kunne ta imot beskjeder og høre på de trenerne som er der selv om det ikke er dine trenere. Det er heller ikke sikkert at det er noen andre fra ditt parti, men vi håper at du vil være med likevel!

Hva skal vi ha på?

Når vi er med på turnstevner så representerer vi Oslo Turnforening og det skal vi være stolte av. Det er derfor viktig at alle forholder seg til våre kleskoder fordi dere skal være med oss. De andre klubbene har sine egne turndrakter og overtrekksdresser.

Alle skal ha på seg blått som er fargen til Oslo Turnforenings turndrakter. Vi ønsker helst at alle jenter har den blå Oslo turn-turndrakten, men hvis dere ikke har den kan dere bruke en vanlig blå singlet. Guttene kan bruke den svarte og blå Oslo Turn-singleten eller en helt vanlig svart eller blå singlet. Alle skal ha svart shorts/tights. Overtrekksdressen vår er ny av 2020 og mer informasjon om denne kommer.

Oppsummering:

Hva: Kretsturnstevnet 2020

Når: Dato kommer

Påmelding: Maks antall plasser: 80 barn f. 2011-2009 og 80 ungdommer f. 2008 og eldre. Førstemann til mølla!

Hvor:

Pris: kr. 400,-

Ekstra trening: Kommer

 

Etter at dere har fylt ut skjemaet vil dere i løpet av en ukes tid motta en mail fra medlemsregisteret MySoft om at dere er påmeldt Kretsturnstevnet. Dersom vi har nådd maks antall gymnaster vil dere bli satt på venteliste.

Påmeldingsskjema kommer her når vi vet datoen og sted for stevnet.