Informasjonshefte om tillitsvalgte

Vi har utarbeidet et Informasjonshefte for tillitsvalgte i Oslo Turnforening.