Faste ansatte

Administrasjon 

Christer Lie                                            Marte Gylvik
Koordinator Bredde                            Koordinator Bredde

 

Faste trenere

 
Nicholas Jørgensen                 Agnieszka Kilarska                    Jim McKay

 

 

 

 

 

 

Eirik Lundstein