Faste ansatte

Administrasjon 

Karina Heggeli                          Marte Gylvik
Sportslig leder Bredde             Konsulent Bredde

 

Faste trenere

 
Nicholas Jørgensen                 Agnieszka Kilarska (permisjon)             Jim McKay
Barn og ungdom                         Barn, ungdom og voksne             Barn, ungdom og voksne

  
Jamie Berg, Hovedtrener               Marianne Jensen
TurnAkademiet og Bredde         Trener Bredde (vikariat)