Organisasjon

Organisasjon

Oslo Turnforening består av Treningshuset Turnhallen og Treningshuset Haslehallen. Treningshuset Turnhallen fungerer primært som et treningssenter, mens Treningshuset Haslehallen er et kompetansesenter for gymnastikk og turn.

Styret i Oslo Turnforening:

Leder: Ann- Mari Steinsland

Nestleder: Marianne Frisvold Furuseth

Styremedlem: Stein Nilsen

Styremedlem: Joachim Hallgren

Styremedlem: Kjetil Folkvord

Styremedlem: Annicken Repshus

Styremedlem: Kristin Axberg

Varamedlem: Rune Karlsen

Oslo Turn AS og Haslehallen AS er to aksjeselskap som eier henholdsvis Treningshuset i St. Olavsgate og Haslehallen hvor Oslo Turnforening har sin aktivitet. Oslo Turn AS drives etter bedriftøkonomiske prinsipper. Det innebærer et mål om størst mulig inntekter som bidrar til aktiviteten i Oslo Turnforening.

Styret i Oslo turn AS/Haslehallen AS:

Leder: Ann-Mari Steinsland

Styremedlem: Tuva Wollf Eikrem

Styremedlem: Ragnhild Aanrud

Styremedlem: Alf Teigen

Styremedlem: Erik Gran

Styremedlem: Odd Eide


Organisasjonskart
: