Organisasjon

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag. Foreningen har en unik historie i norsk idrett og turn. I forbindelse med Oslo Turnforening sitt 150 års jubileum ble det laget en jubileumsbok hvor man kan lese vår fantastiske historie: Oslo Turnforening 150 år bok. I 2023 ble vi tildelt prisen Årets klubb.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

Styret i foreningen velges av årsmøtet og sikrer at foreningen driftes forsvarlig. Styret arbeider politisk. Det er administrasjonen i foreningen som ivaretar at foreningen driftes forsvarlig med saksbehandling og direkte kontakt med medlemmene.

Styret i Oslo Turnforening

Leder: Marianne Frisvold Furuseth
Nestleder: Bente Skogsrud
Styremedlem: Bente Christensen
Styremedlem: Kristin Bjerkli Axberg
Styremedlem: Nina Regine Stien
Styremedlem: Odin K. B. Horne
Styremedlem: Ole B. Humborstad
Varamedlem: Siw Svendsen

Kontrollkomité

Medlem: Anders Eckbo
Medlem: Lars Skar
Varamedlem: Ingar Hval
Varamedlem: Mai-Karin Midttun

Valgkomité

Leder: Åsne Øygard Danielsen
Medlem: Elisabeth Seljetun Ruud
Medlem: Hein Gulbrandsen
Varamedlem: Elisabeth Amundsen Sand

Organisasjonskart

 

Om Haslehallen

Haslehallen åpnet i 1991. Dette er en toppmoderne turnhall hvor Oslo Turnforening har sin daglige turnaktivitet både innen bredde- og toppidrett. Oslo Turnforening har ulike tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. I tillegg er det jevnlig kursvirksomhet og utleie i Haslehallens lokaler.

Oslo Turnforenings satsningsgrener er Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk, som gjenspeiles i aktiviteten som tilbys i foreningen. Totalt er det rundt 3000 medlemmer av Oslo Turnforening som turner i Haslehallen ukentlig. På dagtid har WANG Ung undervisning i Haslehallen hver dag, i tillegg til at Oslo Turnforening har et eget etter-skoletilbud, TurnAkademiet. Det tilbys også utleie på dagtid til skoler, barnehager, særforbund, Olympiatoppen og andre.

Høsten 2016 ble Haslehallen utvidet med ca. 1600 m2, og totalt sett disponerer Oslo Turnforening i overkant av 4500m2 fordelt på fire haller, garderober, resepsjon og administrasjonsdel. På senteret jobber det omtrent 25 fulltidsansatte og rundt 100 timetrenere og resepsjonister.

Se parkeringsmuligheter.