Organisasjon

Organisasjon

Oslo Turnforening består av Treningshuset Turnhallen og Treningshuset Haslehallen. Treningshuset Turnhallen fungerer primært som et treningssenter, mens Treningshuset Haslehallen er et kompetansesenter for gymnastikk og turn.

Styret i Oslo Turnforening:

Leder: Ann- Mari Steinsland

Nestleder: Marianne Frisvold Furuseth

Styremedlem: Kristin B. Axberg

Styremedlem: Joachim Hallgren

Styremedlem: Kjetil Folkvord

Styremedlem: Annicken Repshus

Styremedlem: Anne Barbo

Varamedlem: Bente Christensen

Oslo Turn AS og Haslehallen AS er to aksjeselskap som eier henholdsvis Treningshuset i St. Olavsgate og Haslehallen hvor Oslo Turnforening har sin aktivitet. Oslo Turn AS drives etter bedriftøkonomiske prinsipper. Dette innebærer at vi har et mål om størst mulig inntekter, som skal bidra til aktiviteten i Oslo Turnforening.

Styret i Oslo turn AS/Haslehallen AS:

Leder: Ann-Mari Steinsland

Styremedlem: Tuva Wollf Eikrem

Styremedlem: Ragnhild Aanrud

Styremedlem: Alf Teigen

Styremedlem: Erik Gran

Styremedlem: Odd Eide


Organisasjonskart
: