Organisasjon

Organisasjon

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

  • Treningshuset Turnhallen – lokalisert i St. Olavsgate 25 i Oslo sentrum. Se egne nettsider for aktivitetstilbud.
  • Treningshuset Haslehallen – har adresse Eikenga 6, nær Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Treningstilbudet er i sin helhet på disse nettsidene.

Styret i foreningen velges av årsmøtet og er ansvarlig for driften av Oslo Turnforening.

Styret i Oslo Turnforening:

Leder: Ann- Mari Steinsland
Nestleder: Marianne Frisvold Furuseth
Styremedlem: Kristin B. Axberg
Styremedlem: Odin Horne
Styremedlem: Kjetil Folkvord
Styremedlem: Annicken Repshus
Styremedlem: Anne Barbo
Varamedlem: Bente Christensen

Organisasjonskart: