Organisasjon

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

Styret i foreningen velges av årsmøtet og er ansvarlig for driften av Oslo Turnforening.

Styret i Oslo Turnforening

Leder: Ann- Mari Steinsland
Nestleder: Marianne Frisvold Furuseth
Styremedlem: Kristin B. Axberg
Styremedlem: Odin Horne
Styremedlem: Kjetil Folkvord
Styremedlem: Bente Skogsrud
Styremedlem: Bente Christensen
Varamedlem: Nina R. Stien
Varamedlem: Morten M. Aslaksen

Organisasjonskart